Beloningsbeleid

De organisatie van De daklozenvakbond draait op vrijwilligers, enkele parttime medewerkers en het bestuur. De vrijwilligers ontvangen een vrijwilligersvergoeding op basis van de landelijke norm. De inzet van de medewerkers wordt betaald in overeenstemming met de normen uit de WelzijnsCAO. Bestuurders ontvangen een vergoeding voor gemaakte onkosten.

De Daklozenvakbond vindt het van belang dat de ontvangen giften voor 100% naar de doelen van de stichting gaan. En dat doen we zo al jaren. Ons RSIN is 8622.90.582.

De stichting kan ervoor kiezen om het bestuur vacatiegeld uit te betalen, conform het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies. Ondanks dat de stichting over deze regelingen beschikt, wordt, mits de bestuurders en de vrijwilligers de kosten zelf kunnen dragen, er geen beroep gedaan op deze regeling.

Ons streven is zoveel mogelijk financiën voor de doelgroep in te zetten.