Beloningsbeleid

De organisatie van De daklozenvakbond draait op vrijwilligers, twee part-time medewerkers en het bestuur. De vrijwilligers ontvangen een vrijwilligersvergoeding op basis van de landelijke norm. De medewerkers worden betaald in overeenstemming met normen uit de Welzijns CAO. Bestuurders ontvangen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten. Zowel bestuurders als vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor de verrichte werkzaamheden. Het gebruik van een cao is bij hen niet van toepassing.

De Daklozenvakbond vindt het van belang dat de ontvangen giften voor 100% naar het doel van de stichting gaan. Ons RSIN is 8622.90.582.

Bestuurders kunnen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten ontvangen en de stichting kan ervoor kiezen om het bestuur vacatiegeld dat niet bovenmatig is uit te betalen. Ondanks dat de stichting over deze regelingen beschikt wordt mits de bestuurders en de vrijwilligers de kosten zelf kunnen dragen er geen beroep gedaan op deze regeling.

Ons streven is zoveel mogelijk financiën voor de doelgroep in te zetten.