Vrijwilligers en donateurs bedankt!

De Daklozenvakbond kan niet bestaan zonder haar vrijwilligers en haar donateurs. Wij willen hun ook hier eren en danken!

Dat was zeker zo toen we nog amper subsidie kregen. We draaien voornamelijk op de vrijwillige inzet van velen, die de noodzaak hoog in het vaandel hadden en hebben, dank daarvoor!

Gelukkig heeft de gemeente Amsterdam middels een motie van Groen Links hier in 2018 verandering in gebracht. Momenteel kunnen wij een deel van onze werkzaamheden betaald uitvoeren. Dat was na jaren noodzakelijk. Hierdoor kunnen onze trekkers hun leven ook financieel op orde houden. Belangrijk voor het voortbestaan van de Daklozenvakbond, dank daarvoor!

We spreken de wens uit dat de gemeente in de subsidieverdeling het belang van onze werkzaamheden ook na deze motie voor ogen houdt.

Dankzij ons Erelid pastoor i.r. Joop Stam, die ons begin 2012 ondergebracht heeft bij de Protestantse Diaconie, die zeer actief is in haar inzet voor daklozen mogen wij tegen een kleine bijdrage gebruik maken van hun locatie voor onze spreekkamer.

Tijdens de koude winters van 2015 en 2016 toen de winteropvang pas met -3 graden open ging hebben we dankzij een bijdrage van Stadsdeel Amsterdam-west diverse daklozen van de vrieskou kunnen behoeden, dank daarvoor! Ondertussen hebben we het voor elkaar gekregen dat de winteropvang eerder en langer opengaat.

Dankzij vele kleinere bijdragen van Amsterdammers hebben we de handen uit kunnen steken naar daklozen in nood, waar geen andere financiële hulp voor te vinden bleek. Soms een slaapzak, een boterham, wat drinken, soep en soms een tent, hebben hun leven in moeilijke tijden een klein beetje beter gemaakt, dank daarvoor!

Ook nu nog is hun inzet heel belangrijk. Niet alleen om de grote toename aan dakloze mensen. We ontvangen subsidie, maar nog immer onvoldoende om de grote hoeveelheid van ruim 400 mensen te ondersteunen. De subsidie dekt de inzet voor de begeleiding van 150 tot 200 mensen.