Schrijvers archief DDV

doorDDV

Negen op tien daklozen van ‘Housing First’ blijven van straat

Gemiddeld 90 procent van de mensen die in Brussel in een ‘Housing First’-project gestapt zijn, blijven gehuisvest en zijn dus definitief van straat. “De resultaten zijn zeer positief”, besluit Brussels SP.A-parlementslid Hannelore Goeman.

Housing First is een methodiek om daklozen eerst aan een woning te helpen en tegelijk te zorgen voor begeleiding. Het bestaat in Brussel sinds 2015 en de verantwoordelijke ministers binnen de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC), Pascal Smet (SP.A) en Celine Fremault (CDH), hebben het budget verhoogd van 420.0000 euro in 2015 tot 1.420.000 euro in 2018. In totaal zijn nu 100 mensen gehuisvest. De bedoeling is om thuisloosheid structureel aan te pakken.

Momenteel worden vier projecten gesubsidieerd:

  1. Station Huisvesting van de vzw Diogine
  2. Stepforward van Samusocial
  3. vzw Smes (Santa Mentale et Exclusion Sociale) en
  4. vzw Straat Verplegers

“Smes richt zich op mensen met verschillende problemen, dikwijls een verslaving gecombineerd met depressies of een andere psycho-sociale problematiek. 33 mensen kregen huisvesting, 94% heeft nog altijd een vaste huisvesting. Ze hebben een echte thuis en krijgen professionele hulp. Dat zijn structurele oplossingen”, zegt Goeman.

Station Huisvesting begeleidt 17 daklozen in de metro met een dubbele diagnose. 94 procent behoudt zijn huisvesting en er zijn gemiddeld 6 interventies per maand per huurder. Van de vier individuele contracten is er een teruggekeerd naar de straat.

Stepforward begeleidde 24 daklozen van 18 tot 25 jaar met een dubbele diagnose verslaving/geestelijke gezondheid, of die minder getroffen zijn door deze problematiek, maar in een structurele breuk zitten. Twee jongeren hebben hun woning verlaten. Tien jongeren staan nog op de wachtlijst. De vzw Straat Verplegers volgde in totaal 35 patiënten, onder wie twee sterfgevallen, met een dubbele diagnose.

Minister Smet wijst erop dat Housing First de dakloosheid aanpakt op een vernieuwende manier, waarbij met de realiteit van het Brussels gewest rekening gehouden wordt. “De vier projecten stellen verschillende benaderingen voor ten aanzien van een divers publiek. Dat is wat de Housing First-projecten sterk maakt in onze gewest”.

Op lange termijn is het doel om de thuisloosheid in het Brussels gewest te verminderen met deze projecten. “Nu we de noodopvang voor daklozen wettelijk geregeld hebben, moeten we vooruitkijken en zoeken naar blijvende oplossingen voor thuisloosheid. De bedoeling van elk daklozenbeleid moet zijn om mensen opnieuw aansluiting te laten vinden bij de maatschappij. Uit deze resultaten blijkt dat Housing First werkt, ook in Brussel. En dat is logisch: je kunt maar een leven opbouwen als je een dak boven je hoofd hebt”, besluit Hannelore Goeman.

doorDDV

Daklozen hebben vaker last van slaaptekort

Zwervers slapen gemiddeld zes uur en 31 minuten per nacht. Acht procent van hen slaapt minder dan vier uur per nacht. Dat blijkt uit een onderzoek onder Franse daklozen uit Parijs en omliggende steden, dat is gepubliceerd in JAMA Internal Medicine.

Aan 3.453 daklozen werd gevraagd naar hun slaapduur van de afgelopen tijd. Deze uitkomsten werden vergeleken met de resultaten van een onderzoek dat is gehouden onder de ‘gewone’ bevolking. 41 procent van de daklozen laat weten last te hebben van slapeloosheid, in vergelijking met 19 procent van de andere onderzoeksgroep. Daarbij heeft 33 procent last van vermoeidheid gedurende de dag, iets waar vijftien procent van de niet-daklozen mee te maken heeft.

Slaappillen

25 procent neemt weleens medicijnen om de slaap sneller te kunnen vatten, tegenover 15 procent van de mensen die niet dakloos zijn. Het onderzoek concludeert dat er meer aandacht moet worden geschonken aan het slaapgebrek van deze bevolkingsgroep. Zo zouden er in opvangcentra oordopjes, slaapmaskers en kussens voorhanden moeten zijn. Ook wordt aangeraden schermen tussen de bedden te zetten, zodat de daklozen zich veiliger voelen en daardoor wellicht de slaap beter kunnen vatten.

doorDDV

Daklozen steeds jonger en vaker allochtoon

Daklozen in Nederland zijn steeds jonger. Ook hebben deze mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats vaker een allochtone achtergrond. Dat blijkt vrijdag uit cijfers van het CBS, het Centraal Bureau voor de Statistiek.Nederland telde dit jaar naar schatting 31.000 daklozen. Dat zijn er ongeveer evenveel als een jaar eerder, maar de samenstelling van deze groep is behoorlijk veranderd.

Het aantal jonge daklozen steeg volgens het CBS van 8.300 in 2015 naar 12.400 dit jaar, een toename van bijna 50 procent. Van de jonge daklozen is zes op de tien allochtoon. Ook verblijven 18- tot 30-jarige daklozen betrekkelijk vaak in een van de vier grote steden.

OuderenHet aantal daklozen tussen de 30 en 50 jaar is gedaald van 16.400 in 2015 naar ruim 13.000 in 2016. Zwervende ouderen worden steeds zeldzamer. Het aandeel 50- tot 65-jarigen zonder dak boven hun hoofd daalde naar minder dan 17 procent.

doorDDV

Verhuizing inloopspreekuur 17 december 2012

Het inloopspreekuur van de DDV is op maandag 17 december verhuist naar de nieuwe locatie in het Corvershof. Kelderingang aan de Nieuwe Herengracht (naast de trap).
In verband met de verhuizing en de heropening is het inloop spreekuur gesloten van vrijdag 14 december tot? maandag 17 december. De?offici?le opening van de nieuw ruimte is op donderdag 13 december om 16 uur. Aan genodigden is een uitnodiging verstuurd.