Tag archief dakloosheid

doorDDV

De vooravond van een nieuwe aanpak van dakloosheid?

We staan aan de vooravond van een nieuwe aanpak van dakloosheid, hopen we. Staatssecretaris Paul Blokhuis heeft niet voor niets huis in zijn naam staan. Hij staat er ook echt als een blok voor. Herstel begint met een huis, dat weten wij al lang, maar dat basale besef dringt maar mondjesmaat door in beleid en uitvoering. Het is zeker in Corona-tijden meer dan ooit noodzakelijk. Zeker in Amsterdam met haar krapte op de arbeidsmarkt.

Nadat het CBS eind 2019 het schrikbarende nieuws dat Nederland 40.000 daklozen telt, naar buiten bracht is een sneeuwbal gaan rollen. Diverse cliëntenorganisaties en belangenverenigingen melden zich. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten liet van zich horen.

Eindelijk dringt het besef door dat dakloosheid in de basis acute woningnood is. Het vraagt om de realisatie van woningen en niet om zorgbeleid.

Op 20 april bracht de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) een baanbrekend advies uit: Herstel begint met een huis. Eind april was er een Kamerbrief over regionale opgaven en de contouren van een plan van aanpak dak- en thuisloosheid. Staatssecretaris Paul Blokhuis stelde € 200 miljoen beschikbaar voor woonplekken met begeleiding. Nu komt het aan op de gemeenten om de plannen te concretiseren.

We dragen hier graag aan bij en zijn benieuwd hoeveel van onze mensen binnenkort onder dak zijn gebracht!

(Klik op de afbeelding voor de pdf)

Wil je meer achtergrondinformatie lezen?

In het zomernummer van het tijdschrift voor Sociale vraagstukken is uitgebreid aandacht besteed aan de nieuwe aanpak van dakloosheid.

Zo wordt het historisch perspectief geschetst door Marc Rakers en komt de positie van vrouwen beter in beeld in een bijdrage van Catelijne Akkermans, beide actief bij Eropaf!