Regels briefadres

Om aanspraak te kunnen maken op een briefadres bij de Daklozenvakbond gelden er regels, deze kan je hieronder lezen:

Je moet feitelijk dakloos zijn binnen de grenzen van de gemeente Amsterdam. Je slaapt bijvoorbeeld in een nachtopvang van HVO, Leger des Heils of de Regenboog-groep, op straat, op een bootje of in een tent in het bos.

  1. Je moet voldoen aan regiobinding, dat betekent je moet kunnen bewijzen de laatst 2 jaar in Amsterdam te hebben doorgebracht. Dat kan door historisch uittreksel van het BRP of schriftelijke bewijzen van inrichtingen in de maatschappelijk opvang (LdH, HVO, Regenboog).
  2. Je moet beschikken over een geldig Nederlands persoonsdocument (zoals een ID, paspoort, rijbewijs of duurzaam verblijfsdocument) en een BSN-Nummer.
  3. Burgers van de EU-lidstaten kunnen misschien bij uitzondering met buitenlands document worden ingeschreven met eerdere toestemming van de afdeling basisinformatie gemeente Amsterdam.
  4. Je word ingeschreven voor de duur van 3 maanden. Dat kan nog 2 keer worden verlengt indien nodig. Bij schrijnende gevallen kan de inschrijving kan bij hoge uitzondering langer duren. Dit kan alleen met schriftelijke toestemming van de afdeling basisinformatie.
  5. Je bent gedurende deze maanden verplicht een keer in de 2 weken langs te komen om jouw post af te halen. Als dit niet gebeurd word je verplicht gemeld voor onderzoek en per direct uitgeschreven.
  6. Op ons briefadres mag geen eigen bedrijf (ook geen ZZP-er) ingeschreven staan. Schrijf je bedrijf elders in als je ZZP-er of eigenaar bent.

Wij kunnen geen mensen inschrijven, die bij vrienden/familie thuis slapen, ook kunnen wij geen alleenstaande vrouwen met kinderen inschrijven.