Over ons

De Daklozenvakbond is er voor en door Daklozen. Ons doel is de belangen te behartigen van daklozen en randgroepen. Wij zijn ervaringskundig daarom weten wij vaak beter wat nodig is en waar je als dakloze terecht kunt. Als je langskomt of als we je aantreffen is ondersteuning voor ons vanzelfsprekend.

Dat is onafhankelijke cliëntenondersteuning. Je kunt bij ons terecht voor hulp bij het aanvragen van uitkering, duurzaam verblijf, problemen bij bejegening door overheidsinstanties, etc. Ook helpen wij bij bezwaarprocedures, voor ingewikkeld casussen hebben wij competente pro deo advocaten. Wij proberen, elke persoon dat maatpakje hulp te geven dat deze nodig heeft. We werken nauw samen met Stichting Briefadres zijn ondersteunen je om op de juiste plek een briefadres met inschrijving in de basisregistratie personen van de gemeente Amsterdam te krijgen.

Een andere belangrijke taak van ons is beleidsadvies over daklozen en randgroepen aan de gemeente en andere instanties. Door deelname aan overleggen en inspreken in raadsvergaderingen proberen wij het beter te maken voor onze doelgroep.

Wij werken nauw samen met het juridisch steunpunt van de protestants diaconie, de belangenbehartiging drugsgebruikers (MDHG) en de belangenbehartiging Amsterdamse dak en thuislozen (B.A.D.T.).

Ons team, mogen wij ons aan u voorstellen?

Patric Hartwig, trekker briefadres

Ik ben sinds de oprichting de trekker van de Daklozenvakbond samen met mijn hond Luna. Zij is mijn wederhelft en altijd bij mij. Mijn portefeuilles zijn beleidsadvies, deelname aan overleggen. En ook beïnvloeding van politiek en beleid voor de daklozen. Verder ben ik vanuit Stichting briefadres verantwoordelijk voor de intake en uitgifte van briefadressen. De postuitgiften, afhalen van post en adresonderzoek en handhaving. Ook doe ik alles, wat niemand anders doet, maar wel gedaan moet worden.

Theo van Ghesel Grothe, coördinator cliëntondersteuners

Theo is het hart van het inloopspreekuur. Met in de portefeuille de intakegesprekken en individuele ondersteuning van cliënten. Het inwerken, begeleiden en coördineren van onze vrijwilligers. Zijn kracht is om op een vriendelijke en empathische manier een vertrouwensband op te zetten met cliënten. Door ruimte en aandacht te geven en de juiste vragen te stellen lukt het vaak om dicht bij iemand te mogen komen. In het vertrouwen wat zo ontstaat, is er vervolgens veel mogelijk, en de kunst is dan om uiteindelijk om het veranderingsproces wat meestal nodig is bij haar of bij hem vandaan te laten komen.

Vrijwilligers cliënten inloop

Vrijwilligers zijn de steunpilaren van de Daklozenvakbond. Zij ondersteunen de spreekuren. Op de andere dagen zijn zij vaak onderweg naar afspraken om daklozen te begeleiden. Als het moet komen wij voor u op, of geven je advies. Zij zijn van vele markten thuis.

Implacement, onze beveiliging

Verantwoordelijk voor de beveiliging van ons spreekuur. Ron, Ali en Hennie zijn ingezet bij ons, zij hebben hun sporen verdient in het beveiligingsvak. Ron Scholtemeijer is een echte oude rot in het vak. Hij loopt als hoofdbeveiliger al heel wat jaren mee bij grote klanten. Ron is als docent verbonden aan het ROC in Den Helder. Ali Boulfirass weet door zijn ervaring bij de Buurtveiligheids-teams in Nieuw West scherp in te spelen op situaties. Hennie van den Berg is als leidinggevende al heel wat jaren werkzaam in de beveiliging. Hij is verbonden aan het ROC en geeft les in Schagen. Ook is hij beheerder van de Veiligheid Academie van Implacement met gemiddeld 60 studenten per schooljaar.

Ons bestuur

We staan er niet alleen voor. Naast onze vele vrijwilligers en ervaringsdeskundigen hebben we een kundig bestuur dat ons bij allerlei gelegenheid met woord en daad ter zijde staat. De werkzaamheden van het bestuur zijn onbezoldigd. Ons bestuur bestaat uit:

  • Carlo de Serio, ons eerste secretaris, R.I.P.
  • Caroline de Groot, advocate bij binnenstad advocaten (ex Straatjurist)
  • Willem de Jong, steun en toe verlaat
  • Patric Hartwig, oprichter en huidige trekker
  • Joop Stam, pastor I.R.
  • Grizzly Woeff R.I.P.

Rechtsvorm

De daklozenvakbond is een stichting, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder de nummer 81976607.

Wij zijn een Algemeen nut beogende instelling (ANBI), ingeschreven bij de Belastingdienst onder RSIN nummer 8502.38.523 en zijn blij met alle giften en donaties, die we met verve voor de Daklozen zullen inzetten.