Over ons

De Daklozenvakbond is er voor en door Daklozen. Ons doel is de belangen te behartigen van daklozen en randgroepen. Wij zijn ervaringskundig daarom weten wij vaak beter wat nodig is en waar je als dakloze terecht kunt. Als je langskomt of als we je aantreffen is ondersteuning voor ons vanzelfsprekend.

Dat is onafhankelijke cliëntenondersteuning. Je kunt bij ons terecht voor hulp bij het aanvragen van uitkering, duurzaam verblijf, problemen bij bejegening door overheidsinstanties, etc. Ook helpen wij bij bezwaarprocedures, voor ingewikkeld casussen hebben wij competente pro deo advocaten. Wij proberen, elke persoon dat maatpakje hulp te geven dat deze nodig heeft. We werken nauw samen met onze afdeling Briefadres zij ondersteunen je om op de juiste plek een briefadres met inschrijving in de basisregistratie personen van de gemeente Amsterdam te krijgen.

Een andere belangrijke taak van ons is beleidsadvies over daklozen en randgroepen aan de gemeente en andere instanties. Door deelname aan overleggen en inspreken in raadsvergaderingen proberen wij het beter te maken voor onze doelgroep.

Veel grenzen in het contact tussen (vrijwillige) medewerkers en bezoekers zijn niet eenduidig. De ene deelnemer vindt een aai over de bol prettig, een ander vindt het niet prettig om te worden aangeraakt. We werken daarom met een gedragscode in veilige handen. Gebeurd er toch iets dan is onze coördinator en onze vertrouwenspersoon bereikbaar.  Ook is er tijdens onze spreekuren bewaking aanwezig, die zijn er om alle bezoekers en onszelf in veilige handen te houden.

Wij werken nauw samen met het juridisch steunpunt van de protestants diaconie, de belangenbehartiging drugsgebruikers (MDHG) en de belangenbehartiging Amsterdamse dak en thuislozen (B.A.D.T.).

Ons team, mogen wij ons aan u voorstellen?

Patric Hartwig, trekker briefadres

Ik ben sinds de oprichting de trekker van de Daklozenvakbond samen met mijn hond Luna. Zij is mijn wederhelft en altijd bij mij. Mijn portefeuilles zijn beleidsadvies, deelname aan overleggen. En ook beïnvloeding van politiek en beleid voor de daklozen. Verder ben ik vanuit Stichting briefadres verantwoordelijk voor de intake en uitgifte van briefadressen. De postuitgiften, afhalen van post en adresonderzoek en handhaving. Ook doe ik alles, wat niemand anders doet, maar wel gedaan moet worden.

Quinta Betz, cliëntenondersteuner                                

Quinta is het hart van het inloopspreekuur. Met in de portefeuille de intakegesprekken en individuele ondersteuning van cliënten. Het inwerken, begeleiden en coördineren van onze vrijwilligers. Haar kracht is om op een vriendelijke en toegankelijke manier een vertrouwensband op te zetten met cliënten. Door ruimte en aandacht te geven en de juiste vragen te stellen lukt het om stap voor stap de situatie vooruit te helpen. In het vertrouwen dat zo ontstaat, is er vervolgens veel mogelijk. De kunst is dan om het veranderingsproces wat meestal nodig is bij haar of bij hem vandaan te laten komen. We noemen dat ook wel actief op je handen zitten. Een kunst dat is het!

Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn de steunpilaren van de Daklozenvakbond. We hebben ze in allerlei soorten en maten. Ervaringswerkers, die op basis van hun eigen leven goed weten hoe een ander juist dat ene vaak bepalende zetje te geven. Of juist stap voor stap met je meelopen. Of gewoon even samen zitten met een kopje koffie en niets hoeven. Samen ontdekken wat er nodig is en welke stapjes gezet kunnen worden. Mensen met een groot hart, die samen met je op pad gaan en je helpen om de noodzakelijke zaken te regelen. Ook ondersteunen zij de spreekuren. Als het moet komen wij voor u op, of geven je advies. Wij zijn van vele markten thuis.

Implacement, onze beveiliging

Implacement is verantwoordelijk voor de beveiliging van ons spreekuur. Ron, Ali en Hennie zijn bij ons ingezet, zij hebben hun sporen verdient in het beveiligingsvak. Ron Scholtemeijer is een echte oude rot in het vak. Hij loopt als hoofdbeveiliger al heel wat jaren mee bij grote klanten. Ron is als docent verbonden aan het ROC in Den Helder. Ali Boulfirass weet door zijn ervaring bij de Buurtveiligheidsteams in Nieuw West scherp in te spelen op situaties. Hennie van den Berg is als leidinggevende al heel wat jaren werkzaam in de beveiliging. Hij is verbonden aan het ROC en geeft les in Schagen. Ook is hij beheerder van de Veiligheid Academie van Implacement met gemiddeld 60 studenten per schooljaar.

Ons bestuur

We staan er niet alleen voor. Naast onze vele vrijwilligers en ervaringsdeskundigen hebben we een kundig bestuur dat ons bij allerlei gelegenheid met woord en daad ter zijde staat. De werkzaamheden van het bestuur zijn onbezoldigd, zie ook ons beloningsbeleid. Ons bestuur bestaat uit:

  • Carlo de Serio, ons eerste secretaris, R.I.P.
  • Caroline de Groot, advocate bij binnenstad advocaten (ex Straatjurist)
  • Willem de Jong, steun en toe verlaat
  • Patric Hartwig, oprichter en huidige trekker
  • Joop Stam, pastor I.R.
  • Grizzly Woeff R.I.P.

Rechtsvorm

De daklozenvakbond is een stichting, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder de nummer 81976607.

Wij zijn een Algemeen nut beogende instelling (ANBI), ingeschreven bij de Belastingdienst onder RSIN nummer 8622.90.582 en zijn blij met alle giften en donaties, die we met verve voor de Daklozen zullen inzetten.

Wij bankieren bij de Triodos bank op bankrekeningnummer NL88 TRIO 0320 2077 73.