Over ons

De Daklozenvakbond is er voor en door Daklozen. Ons doel is de belangen te behartigen van daklozen en randgroepen. Wij zijn ervaringskundig daarom weten wij vaak beter wat nodig is en waar je als dakloze terecht kunt. Als je langskomt of als we je aantreffen is ondersteuning voor ons vanzelfsprekend.

Dat is onafhankelijke cliëntenondersteuning. Je kunt bij ons terecht voor hulp bij het aanvragen van uitkering, duurzaam verblijf, problemen bij bejegening door overheidsinstanties, etc. Ook helpen wij bij bezwaarprocedures, voor ingewikkeld casussen hebben wij competente pro Deo advocaten. Wij proberen, elke persoon dat maatpakje hulp te geven dat deze nodig heeft. We werken nauw samen met onze afdeling Briefadres zij ondersteunen je om op de juiste plek een briefadres met inschrijving in de basisregistratie personen van de gemeente Amsterdam te krijgen.

Een andere belangrijke taak van ons is beleidsadvies over daklozen en randgroepen aan de gemeente en andere instanties. Door deelname aan overleggen en inspreken in raadsvergaderingen proberen wij het beter te maken voor onze doelgroep.

Veel grenzen in het contact tussen (vrijwillige) medewerkers en bezoekers zijn niet eenduidig. De ene deelnemer vindt een aai over de bol prettig, een ander vindt het niet prettig om te worden aangeraakt. We werken daarom met een gedragscode in veilige handen. Gebeurd er toch iets dan is onze coördinator en onze vertrouwenspersoon bereikbaar.  Ook is er tijdens onze spreekuren bewaking aanwezig, die zijn er om alle bezoekers en onszelf in veilige handen te houden.

Wij werken in de Straatalliantie nauw samen met het Bureau Straatjuristen en de belangenbehartiging drugsgebruikers (MDHG).

Ons team, mogen wij ons aan u voorstellen?

Marc Harens, zakelijk leider

Al jaren zet ik me in om het potentieel van mensen te ontwikkelen. Door mijn eigen ervaring als Dakloze weet ik goed hoe dichtbij het is om zelf af te glijden en dat het iedereen kan overkomen. Mede daarom zet ik graag mijn talent in om mensen, die om welke reden dan ook van hun pad zijn geraakt te ondersteunen. Sinds juni 2022 ben ik als zakelijk leider bij de Daklozenvakbond actief. Een van mijn taken is ervoor te zorgen dat we handige manieren van werken ontwikkelen en invoeren, zodat het werk gemakkelijker door vrijwilligers en ervaringsdeskundigen uitgevoerd kan worden. Verder geef ik samen met het team en het bestuur beleidsadvies en zorg ik voor beïnvloeding van politiek en beleid voor de Amsterdamse daklozen. We hebben de afgelopen periode al mooie stappen gezet.

Quinta Betz, onafhankelijke cliëntondersteuner

Quinta is het hart van het inloopspreekuur. Sinds de zomer van 2022 doet ze dat samen met de collega’s van de Straatalliantie op het Daklozenkantoor. Daar kunnen mensen zelf hun zaken online regelen en terecht voor allerlei soorten ondersteuning.  Haar kracht is om op een vriendelijke en toegankelijke manier een vertrouwensband op te zetten met cliënten. Door ruimte en aandacht te geven en de juiste vragen te stellen lukt het om stap voor stap de situatie vooruit te helpen. In het vertrouwen dat zo ontstaat, is er vervolgens veel mogelijk. De kunst is dan om het veranderingsproces wat meestal nodig is bij haar of bij hem vandaan te laten komen. We noemen dat ook wel actief op je handen zitten. Een kunst dat is het!

Femmy Schuitema, intaker

Sinds januari 2021 ben ik actief bij de daklozenvakbond. Ik hou van eerlijkheid, oprecht zijn en afspraken nakomen. Dat doe ik aan de telefoon als je me belt of in de intakes en bij de post uitgifte. Samen met het team zorg ik voor de intakegesprekken, zodat mensen als dat nodig is, snel een postadres kunnen krijgen. Ook zorg ik dat als het nodig is er een her-intake wordt gedaan, bijvoorbeeld als je tegen de regels in al even je post niet hebt opgehaald. Uit eigen ervaring weet ik hoe belangrijk het is dat je jouw leven weer stevig op kan pakken, als je dat wilt, daar is een postadres een goed begin bij. Daar help ik je graag bij.

Patric Hartwig, oprichter en adviseur

Het is al even geleden dat ik samen met nog een aantal betrokken dakloze mensen de Daklozenvakbond opzette. Dat was hard nodig in Amsterdam. Er was niet veel geluid te horen van mensen met eigen ervaring met dakloosheid. De afgelopen jaren heb ik me met hart en ziel ingezet en hebben we samen met het bestuur een steeds grotere organisatie neergezet. Altijd zijn we blijven werken met mensen met eigen ervaring met dakloosheid, dat is belangrijk. Het van binnenuit snappen waar het om gaat, is de basis van de Daklozenvakbond. Na een periode van intensieve inzet heb ik samen met het bestuur de organisatie verder vorm gegeven. Sinds enkele jaren verleg ik mijn persoonlijke focus, alhoewel ik -altijd samen met mijn hond- altijd betrokken zal zijn en blijven. Tegenwoordig vooral voor raad en daad en voor de begeleiding van randgroepen. Luna is mijn wederhelft en is altijd bij mij.

Team van vrijwilligers

Vrijwilligers zijn de steunpilaren van de Daklozenvakbond. We hebben ze in allerlei soorten en maten. Ervaringswerkers, die op basis van hun eigen leven goed weten hoe je een ander juist dat ene vaak bepalende zetje kan geven. Of juist stap voor stap met je meelopen. Of gewoon even samen zitten met een kopje koffie en niets hoeven. Samen ontdekken wat er nodig is en welke stapjes gezet kunnen worden. Mensen met een groot hart, die samen met je op pad gaan en je helpen om de noodzakelijke zaken te regelen. Ook ondersteunen zij de spreekuren, doen de post uitgifte bij het afhalen van post. Ook hebben we gastdames en heren om je welkom te heten. Als het moet komen wij voor u op, of geven je advies. Wij zijn van vele markten thuis.

We maken altijd ruimte voor mensen, die onze organisatie willen steunen, je bent welkom!

Ons bestuur

We staan er niet alleen voor. Naast onze vele vrijwilligers en ervaringsdeskundigen hebben we een kundig bestuur dat ons bij allerlei gelegenheid met woord en daad ter zijde staat. De werkzaamheden van het bestuur zijn onbezoldigd, zie ook ons beloningsbeleid.

Ons bestuur bestaat uit:

We hebben een raad van advies met betrokken leden.

  • Marcel Oudshoorn, ervaringskundig adviseur van bestuur
  • Martin Gravelotte, adviseur van bestuur
  • Patric Hartwig, oprichter en adviseur
  • Carlo de Serio, onze eerste secretaris, R.I.P.
  • Caroline de Groot, advocate bij binnenstad advocaten (ex-Straatjurist)
  • Joop Stam, pastoor I.R.
  • Grizzly, woeff R.I.P.

Rechtsvorm

De daklozenvakbond is een stichting, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder de nummer 81976607.

Wij zijn een Algemeen nut beogende instelling (ANBI), ingeschreven bij de Belastingdienst onder RSIN nummer 8622.90.582 en zijn blij met alle giften en donaties, die we met verve voor de Daklozen zullen inzetten.

Wij bankieren bij de Triodos bank op bankrekeningnummer NL88 TRIO 0320 2077 73. Donaties zijn altijd welkom en komen 100% ten goede aan de doelgroep.