Ons ontstaan, doelen en successen

Oprichting

De Daklozenvakbond is op 25 augustus 2010 op initiatief van de Socialistische Partij Amsterdam opgericht. Per 1 januari 2012 zijn wij zelfstandig verder gegaan en zijn verhuist van het SP-kantoor naar ons huidige locatie aan de Nieuwe Herengracht 18 (Corverskelder van de Protestantse Diaconie).

Onze werkzaamheden

De Daklozenvakbond geeft cli?ntenondersteuning aan daklozen en randgroepen, Je kunt bij ons terecht voor hulp bij het aanvragen van uitkering, duurzaam verblijf, problemen bij bejegening door overheidsinstanties, etc. Ook helpen wij bij bezwaarprocedures, voor ingewikkeld casussen hebben wij competente pro-Deo advocaten. Wij proberen, elke persoon dat maatpakje hulp te geven, dat deze nodig heeft. Ook kunnen we je ondersteunen op de juiste plek een briefadres met inschrijving in het BRP (Basisregistratie Personen) van de gemeente Amsterdam te krijgen.Een andere belangrijke taak van ons is beleidsadvies over daklozen en randgroepen aan de gemeente en andere instanties. Door deelname aan overleggen en inspreken in raadsvergaderingen proberen wij het beleid beter te maken voor ons doelgroep.

Belangrijke successen, die wij hebben gehaald:

  • Vaststellen eigen? bijdrage nachtopvang op 5 euro (de gemeente wilde 10 euro).
  • Ruimer open stellen van de Winter koude opvang (tot 2014 moest het 3 graden vriezen om binnen te kunnen slapen), door onze inspraak is de opvang nu doorgaans open tot 1 maart.
  • Input leveren voor een motie in 2017 waardoor er meer geld beschikbaar is gekomen voor clientondersteuning van Daklozen (Voor 2013 kregen wij 10.000 euro subsidie voor de briefadressen, in? 2014 15.000 en in 2015 20.000. In de daarop volgende jaren kregen we mondjesmaat betaald voor de cli?ntondersteuning. De motie was een doorbraak. Sinds 2018 worden onze trekker en co?rdinator gedeeltelijk betaald uit subsidies. Noodzakelijk en daar zijn we heel blij mee!).

Om dat te kunnen bereiken werken wij samen met alle fracties, in het bijzonder in de afgelopen periode met Groen Links.