Ontstaan, doelen en successen

Oprichting

De Daklozenvakbond is op 25 augustus 2010 mede op initiatief van de Socialistische Partij Amsterdam opgericht. Per 1 januari 2012 zijn wij zelfstandig verder gegaan.

We zijn toen ook verhuist van het SP-kantoor naar de Nieuwe Herengracht 18, waar we in de Corvers kelder van de Protestantse Diaconie terecht konden. Met ingang van 2019 houden we samen met andere organisaties spreekuur in het Huis van de Buurt de Witte Boei. Per 22 februari 2021 zijn wij van een Vereniging overgegaan naar een Stichting.

We hebben ons in tien jaar ontwikkeld van een politiek initiatief naar een kleine organisatie van en voor daklozen in Amsterdam. We werken voor dakloze mensen die ergens anders niet terecht kunnen. We werken voornamelijk met mensen, die ook zelf relevante ervaring hebben met de vraagstukken van de mensen die we ondersteunen.

Omdat we werken met mensen in kwetsbare situatie en ons werk niet altijd eenduidig is hanteren we een gedragscode in veilige handen.

Onze werkzaamheden

De Daklozenvakbond geeft cliëntenondersteuning aan daklozen en randgroepen. Je kunt bij ons terecht voor hulp bij het aanvragen van uitkering, duurzaam verblijf, problemen bij bejegening door overheidsinstanties, etc. Ook helpen wij bij bezwaarprocedures, voor ingewikkeld casussen hebben wij competente pro-deo advocaten beschikbaar. Wij proberen, elke persoon dat maatpakje hulp te geven, die deze nodig heeft.

Ook kunnen we je ondersteunen op de juiste plek een briefadres met inschrijving in het BRP (Basisregistratie Personen) van de gemeente Amsterdam te krijgen. Een andere belangrijke taak van ons is beleidsadvies over daklozen en randgroepen aan de gemeente en andere instanties. Door deelname aan overleggen en inspreken in raadsvergaderingen proberen wij het beleid beter te maken voor ons doelgroep.

Elk jaar doen we verslag van onze werkzaamheden in ons jaarverslag en onze jaarrekening.

Belangrijke successen, die wij hebben gehaald:

  • Vaststellen eigen bijdrage nachtopvang op 5 euro (de gemeente wilde 10 euro).
  • Ruimer openstellen van de Winter koude opvang (tot 2014 moest het wel 3 graden vriezen om binnen te kunnen slapen), door onze inspraak is de opvang nu doorgaans open tot 1 maart.
  • Input leveren voor een motie van Groen Links in 2017 waardoor er meer geld beschikbaar is gekomen voor cliëntondersteuning van Daklozen.
  • Voor 2013 kregen wij 10.000 euro subsidie voor de briefadressen, in 2014 15.000 en in 2015 20.000 In de daarop volgende jaren kregen we mondjesmaat betaald voor de cliëntondersteuning. De motie was een doorbraak. Sinds 2018 worden hierdoor onze trekker en coördinator gedeeltelijk betaald uit subsidies. Dit was zeer nodig en daar zijn we heel blij mee!
  • Omzetten van de motie-gelden naar een structurele subsidie sinds 2019. Om dat te kunnen bereiken werken wij samen met alle fracties, in het bijzonder in de afgelopen periode met Groen Links.
  • Het ontwikkelen van de Straatalliantie samen met MDHG en de Straatjuristen.
  • Het ontwikkelen en neerzetten van het Daklozenkantoor open sinds 2022.
  • Het ontwikkelen van de zelfstandige Stichting de Straatalliantie sinds 2024.