Onze diensten

Wij maken ons sterk voor de rechten van daklozen en randgroepen. Wij zij geen professionals, maar ervaringsdeskundigen en vrijwilligers. Onze hoofddoelen zijn ervoor te zorgen dat daklozen hun leven weer op de rails krijgen. Ook ondersteunen we om bij de hulpverlening hun recht te krijgen. We adviseren en behartigen de belangen bij overheden, zoals de gemeente Amsterdam i.v.m. het verbeteren van hun beleid.

Wij werken samen met gemeentelijke diensten en volgen de vergaderingen van het gemeenteraad en de raadscommissies.

Wat doen wij?

  • briefadressen verzorgen
  • individuele informatie en advies
  • outreachend veldwerk
  • inzet in specifieke projecten
  • beleidsadvies
  • belangen behartiging

Briefadres

Wij ondersteunen mensen bij het verkrijgen van een briefadres en als dit ergens anders niet lukt, verzorgen wij deze zelf. We doen dit voor mensen die buiten (moeten) slapen. Wonen in tenten, auto’s, boten, onder bruggen in bossages. Noem maar op. Overal en nergens zonder een echt dak boven het hoofd. Zonder een (t)huis. Gemiddeld zijn er ruim 400 mensen met een briefadres bij ons ingeschreven.

De werkwijze is dat wij de mensen screenen in een intakegesprek. Er zijn voorwaarden voor een inschrijving, deze zijn opgesteld in afstemming met de afdeling basisinformatie van de gemeente Amsterdam. Bij twijfel volgt een advies door het team handhaving van de afdeling basisinformatie van de gemeente. Mensen die recht hebben op een bijstandsuitkering, kunnen terecht bij de sociale dienst aan de Jan van Galenstraat. Daar krijgen zij direct een voorlopig briefadres, tot de uitkering geregeld is. Mensen in de opvang kunnen terecht bij HVO-Querido en als deze geen ruimte heeft bij de sociale dienst aan de Jan van Galenstraat. Bij moeilijkheden met de aanvraag kunnen we je ondersteunen.

Individuele ondersteuning

Voor veel mensen zijn wij de eerste stap. Heel veel dingen komen, nadat ze zich inschrijven, in een keer op hen af. Wij proberen iedereen zo te ondersteunen als nodig is. Dat gaat van begeleiding naar de sociale dienst voor de aanvraag van daklozenuitkering, inschrijving in Woningnet, bezwaren voor boetes, betaalregelingen en de belastingaangifte. Vaak begint met een adres alles. De post komt weer binnen en de verplichtingen stapelen zich op. Ziekenfonds, belasting, open boetes, noem maar op. We spreken in de Straatalliantie vaak op het Daklozenkantoor individueel af op een locatie met internet en een printer om samen aan de slag te gaan.

De variatie van vragen is groot. Wij ondersteunen mensen met hun sollicitaties op werkplein.nl, omdat zij het computersysteem niet begrijpen. Wij helpen met urgentieaanvragen bij Dienst Wonen. Ook zonder urgentie ondersteunen we met het verkrijgen van een woning. Ook bieden wij rechtshulp. Het eerste advies en bezwaarschriften doen wij meestal zelf, ook verzoeken voor betalingsregelingen. Bij juridisch complexe situaties verwijzen wij door naar de straatjuristen of naar een advocaat.

Veldwerk

Wij verrichten veldwerk voor daklozen en doelgroepen. Voornamelijk in diverse parken en groen voorzieningen in Amsterdam. Wij begeleiden mensen ter plekke en zetten bijvoorbeeld drugs of werkprojecten op. Wij interveniëren, als dit nodig is, zoals bij de Stadsnomaden. Door onze ervaringsdeskundigheid hebben wij een lijntje met de randgroep, die anderen zelden voor elkaar krijgen. Daarom worden we bij incidenten er ook regelmatig als bemiddelaar bijgehaald door de politie, het havenbedrijf en de gemeente.

Stadsnomaden

Wij begeleiden verschillende groepen stadsnomaden. Wij geven advies over deze doelgroep aan de gemeente, Openbare Orde en Veiligheid (OOV), Onderwijs Jeugd Zorg (OJZ) en als het nodig is direct aan de burgemeester. Denk o.a. aan de groep eco-nomaden, ‘The green tribe’. Sinds 2013 zijn wij actief betrokken bij het beleid rond de stadsnomaden. Zo konden wij de opruiming van ‘het Landje’ in goede banen leiden door de-escalerend te werken. We zijn bedankt door alle betrokken partijen: de nomaden, de veiligheidscoördinator en de politie. Er is overleg met de burgemeester Femke Halsema over het beleid van daklozen en randgroepen.

Inloopspreekuur

Wij houden wekelijks op donderdag inloopspreekuur op onze locatie. Wij worden bezocht door mensen  met diversen hulpvragen, voor een nieuw intakegesprek, of gewoon hun post af te halen en koffie te drinken. Het spreekuur runnen wij met twee vaste medewerkers van de Straatalliantie.

Beleidsadvies?

Wij geven beleidsadvies bij verschillende gremia in de stad.

  • Groot MO-overleg
  • Werkgroepen maatschappelijke opvang en wonen in zelfbeheer
  • Buurtteams
  • Raadscommissies, politiek en bestuur
Groot MO-overleg

Eens in de 6 weken overleggen belangenbehartigers over het beleid over maatschappelijk opvang, daklozen en GGZ. Dit vindt plaats bij cliëntenbelang. Het overleg krijgt vanuit de gemeente concept beleidsstukken voor advies voorgelegd. Het afgegeven advies wordt bij de gemeente besproken in het Proceshouderoverleg (PH). De vertegenwoordiger van de gemeente afdeling OJZ is regelmatig bij het Groot MO Overleg aanwezig. De wethouder enkele keren per jaar bij voor relevante onderwerpen.

Advies in werkgroepen gemeente

De gemeente heeft diverse werkgroepen ingesteld over maatschappelijk opvang, wonen in zelfbeheer, programma huisvesting kwetsbare groepen, stadsnomaden, etc. Bij deze werkgroepen zij wij betrokken en geven wij advies.

Buurtteams

Wij participeren sinds 2015 in de buurtteams. Ook hebben wij de armoede-aanpak in de Kolenkit aanpak mee ontwikkeld, dit was een voorloper. Juist onze deskundigheid als ervaringswerkers kan grote waarde hebben voor deze teams. Wij komen vaak tot andere oplossingen en aanpakken dan de betrokken professionals.

Raadscommissies, politiek en bestuur

Bij actuele situaties die met beleid te maken hebben spreken wij direct in bij de raadscommissies. Ook hebben we goede korte lijnen met de politiek en het bestuur van de gemeente. Zo is er een directe contactambtenaar bij de bestuursdienst van de burgemeester.

Wat wij willen bereiken, onze wensen

We willen samen met onze samenwerkingspartners toewerken naar vijf dagen in de week openstelling. Waarvan zeker een dag tot 20.00 uur voor mensen die werken. We wensen een ruimte met meerdere spreekkamers, voor de nodige privacy. Ook zoeken wij een partner die digitale veilige ruimte voor Daklozen beschikbaar wil stellen voor het online bewaren van hun post.