Onze diensten

Wij maken ons sterk voor de rechten van daklozen en randgroepen. Wij zij geen professionals, maar ervaringsdeskundige en vrijwilligers. Onze hoofddoelen zijn ervoor te zorgen dat daklozen hun leven weer op de rails krijgen en bij de hulpverlening hun recht krijgen en de gemeente Amsterdam adviseren i.v.m. het verbeteren van hun beleid over onze doelgroep.

Wij werken nauw samen met gemeentelijke diensten en volgen de vergaderingen van het gemeenteraad en de raadscommissies.

Wat doen wij?

 • cli?ntondersteuning op ons inloopspreekuur
 • briefadressen verzorgen
 • individuele ondersteuning
 • veldwerk
 • inzet in specifieke projecten
 • beleidsadvies

Inloopspreekuur

Wij houden wekelijks op maandag en donderdag inloopspreekuur op onze locatie. Wij worden per spreekuur bezocht door gemiddeld 60 mensen, die komen met diversen hulpvragen, voor een nieuw intakegesprek, of gewoon hun post af te halen en koffie te drinken. Het spreekuur runnen wij met twee vaste medewerkers, diverse vrijwilligers en een beveiliger.

Briefadres

Wij ondersteunen mensen bij het verkrijgen van een briefadres en als dit elders niet lukt verzorgen wij deze zelf. Gemiddeld zijn er ruim 200 mensen met een briefadres bij ons ingeschreven. Wij handhaven voorwaarden voor een inschrijving, deze zijn opgesteld in afstemming met de de afdeling basisinformatie van de gemeente Amsterdam. De procedure is, dat wij de mensen screenen in een intakegesprek en in de geval van twijfel volgt een advies door het team handhaving van de afdeling basisinformatie. Mensen die recht hebben op een bijstandsuitkering na de Participatiewet, sturen wij direct door naar de sociale dienst aan de Jan van Galenstraat? Deze geeft direct een voorlopig briefadres, tot de uitkering geregeld is. Bij moeilijkheden met de aanvraag krijg je onze ondersteuning.

Individuele ondersteuning

Voor veel mensen zijn wij de eerste stap. Heel veel dingen komen in een keer op hen af. Wij proberen iedereen zo te ondersteunen als nodig is. Dat gaat van begeleiding naar de sociale dienst voor de aanvraag van daklozenuitkering, inschrijving in woningnet, bezwaren voor boetes, betaalregelingen en de belastingaangifte. Vaak begint met een adres alles. De post komt weer binnen en de verplichtingen stapelen zich op. Ziekenfonds, belasting, open boetes, noem maar op. We spreken individueel af op een locatie met internet en een printer om samen aan de slag te gaan.

De variatie van vragen is groot. Wij ondersteunen mensen met hun sollicitaties op werkplein.nl omdat zij het computersysteem niet begrijpen. Wij helpen met urgentieaanvragen bij Dienst Wonen. Ook zonder urgentie helpen we met het verkrijgen van een woning. Ook bieden wij rechtshulp. Het eerste advies en bezwaarschriften doen wij meestal zelf, ook verzoeken voor betalingsregelingen. Bij complexen situaties verwijzen wij door naar de straatjuristen of naar een advocaat.

Veldwerk

Wij verrichten veldwerk bij daklozen en doelgroepen. Voornamelijk in diverse parken en groen voorzieningen in Amsterdam. Wij begeleiden er ter plekke mensen en zetten bijvoorbeeld alcohol werkprojecten op. Of interveni?ren indien nodig, zoals bij de Stadsnomaden. Door onze ervaringsdeskundigheid hebben wij een lijntje met de doelgroep die anderen zelden voor elkaar krijgen. Daarom worden we bij incidenten er ook regelmatig als bemiddelaar bijgehaald door de politie.

Beleidsadvies?

Wij geven beleidsadvies bij verschillende gremia in de stad.

 • Groot
 • Werkgroepen maatschappelijke opvang en wonen in zelfbeheer
 • SamenDOEN
 • Stadsnomaden
 • Raadscommissies, politiek en bestuur

Groot MO-overleg

Een overleg bij Cli?ntenbelang, eens in de 6 weken overlegen belangenbehartigers over het beleid over maatschappelijk opvang, daklozen en GGZ. De overleg krijgt vanuit de gemeente concept-beleidsstukken voor advies voorgelegd, het gegeven advies wordt bij de gemeente besproken in het Proceshouderoverleg (PH). De vertegenwoordiger van de gemeente Dienst WZS is regelmatig bij het Groot MO Overleg aanwezig.

Advies in werkgroepen gemeente

De gemeente heeft diverse werkgroepen ingesteld over maatschappelijk opvang , wonen in zelfbeheer, programma huisvesting kwetsbare groepen , stadsnomaden, etc. Ook bij deze werkgroepen zij wij betrokken.

SamenDOEN

Wij participeren sinds 2015 in de teams van SamenDOEN. Ook hebben wij de armoede-aanpak in de Kolenkitaanpak mede ontwikkeld, dit was een voorloper. Juist onze deskundigheid als ervaringswerkers kan grote waarde hebben voor deze teams. Wij komen veelal tot andere oplossingen en aanpakken dan de betrokken professionals.

Stadsnomaden

Sinds eind 2013 zijn wij actief betrokken bij het beleid rond de stadsnomaden. Zo konden wij de opruiming van ‘het Landje’ in goede banen leiden door de-escalerend te werken en zijn bedankt door de nomaden, de veiligheidsco?rdinator en de politie. Nu geven wij advies i.b.t. deze doelgroep aan de gemeente? Openbare Orde en Veiligheid (OOV) ,Onderwijs Jeugd Zorg (OJZ) en en als het moet direct aan de burgemeester.? Zo vind regelmatig overleg plaats met Femke Halsema over dat beleid daklozen en randgroepenNu begeleiden wij actueel de groep eco nomaden ‘The green tribe’ in het stadsdeel Oost.

 

Raadscommissies, politiek en bestuur

Bij actuele situaties die met beleid te maken hebben spreken wij direct in bij de raadscommissies. Ook hebben we goede korte lijnen met de politiek en het bestuur van de gemeente. Zo is er een directe contactambtenaar bij de bestuursdienst van de burgemeester.

Wat wij willen bereiken, onze wensen

We willen samen met onze samenwerkingspartners toewerken naar het verkrijgen van een eigen ruimte voor cli?ntcontacten, zodat we de Amsterdamse daklozen beter kunnen ondersteunen. Doel is ook om vijf dagen in de week open te kunnen, waarvan zeker een dag tot 20.00 uur voor mensen die werken. We wensen een ruimte met meerdere spreekkamers, voor de nodige privacy. Ook zoeken wij een partner die digitale veilige ruimte voor Daklozen beschikbaar wil stellen voor het online bewaren van hun post.