Categorie Archief nieuws

doorDDV

Alle dakloze mensen tellen mee

De correspondent verslaggever Tim ‘S Jongers heeft een ontzettend mooi artikel geschreven, over wie wel of niet als dakloze mens wordt meegeteld, hier te lezen.

doorDDV

Noodopvang voor gezinnen die dakloos zijn geraakt

Dennis Lahey, projectleider van de Straatalliantie heeft ingesproken bij de vergadering over de noodopvang voor gezinnen die dakloos zijn geraakt. Hier werden nog wat vragen over gesteld. Wethouder Groot Wassink gaf (kortgezegd) aan dat het een lastig probleem is en dat hij zich afvraagt wie dat moet oplossen (of dat nog de gemeente is of het Rijk). Voor 21 juni staat de brief geagendeerd en zal het ook verder besproken worden in de Gemeenteraad. Gesprek is terug te luisteren.

doorDDV

Aantal daklozen blijft maar toenemen: “We hebben meer sociale huurwoningen nodig”

Lotte Rigter van AT5

Nu er steeds meer financiële problemen zijn door onder andere de hoge inflatie, zien organisaties het aantal dak- en thuislozen ernstig toenemen. Een nieuwe aanpak is noodzakelijk om deze ontwikkeling tegen te gaan, stellen zij. “Geen focus op tijdelijke opvang, maar permanente huizen.”

Hier is het filmpje te zien.

doorDDV

Urgent woningzoekenden

In Finland spreekt men niet meer over ‘dak- en thuislozen’, maar over ‘urgent woningzoekenden. In Sociale vraagstukken een verhelderend artikel van Marc Räkers.

Marc was bij de conferentie van de Straatalliantie en ik sprak hem kort over urgente woningzoekenden. Je hoort het steeds vaker. Men spreek over urgent woningzoekenden in plaats van Dakloze mensen. De vraag is dan, is dit semantiek of is er ook echt iets anders in de uitvoering?

Het antwoord is volmondig ja in Finland. Overal in Europa neemt het aantal dak- en thuislozen toe, behalve in Finland. Eind vorig jaar waren er nog 3.686 dakloze mensen, binnen enkele jaren is de verwachting op nul uit te komen. Bijvoorbeeld Helsinki telt nog 500, waar ze in de jaren tachtig nog 20.000 had. In Amsterdam leven in 2023 naar schatting 17.000 mensen op straat en het aantal groeit.

De Finnen zien wonen als een mensenrecht. Of je het nu betalen kan of niet. Daarom hebben ze in het beleid wonen en zorg sinds 2008 gescheiden. Elke Fin heeft recht op fatsoenlijke zelfstandige huisvesting. Housing first. Elke Fin kan een klein appartement met eigen sleutel, huurcontract en bijbehorende huurrechten toegewezen krijgen. Waar nodig met begeleiding of ondersteuning. Ze betalen huur, maar alleen een percentage van wat ze kunnen betalen. Er zijn woonadviseurs om te zorgen dat iedereen kan wonen.

Een ander voordeel. Je hulpverlener is niet ook je huisbaas, dat is bij ons overwegend nog wel de standaard. Hoe lukt ze dat?

Gemeenten zijn verplicht om 30 procent sociale huisvesting op te nemen in hun plannen voor nieuwe wijken. Het succes zit in het langetermijndenken. Door het hebben van een veilige thuisbasis kunnen mensen gemakkelijker opkrabbelen, een baan krijgen en waar nodig hulp en ondersteuning. De overlast is overal afgenomen. De statistieken bevestigen het succes sinds de invoering hebben 4 op de 5 voorheen dakloze mensen een stabiel leven opgebouwd. Een enorme sociale winst.

Een landelijke overheidsorganisatie van het ministerie van Milieu genoemd ARA, Housing Finance & Development Centre of Finland, financiert de uitvoering van infrastructuur en nieuwe wijken en buurten in alle Finse gemeenten. Ze is partner, ontwikkelaar en vernieuwer van woningen die duurzaam, kwalitatief hoogwaardig en betaalbaar zijn. Grote organisaties, zoals Y-Foundation zorgen voor de realisatie en wat blijkt het is nog eens goedkoper ook.

Wat meer de wooncomplexen hebben regelmatig prijzen gekregen voor de architectuur.

Zoveel successen dat is Iets om als overheid je eens goed op te oriënteren!

https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2316383-finland-lijkt-een-paradijs-voor-daklozen-maar-is-het-dat-ook
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/finland-is-het-enige-land-in-europa-waar-het-aantal-thuis-en-daklozen-daalt-het-geheim-elke-dakloze-kan-een-eigen-woning-krijgen~bee29715
doorDDV

Welke toeslag?

Hier vind je de tool van Geldfit.nl op welke toeslag je recht hebt.

doorDDV

Veel mensen die dakloos worden, weigeren hulp te vragen aan hun vrienden of familie en gaan juist contact vermijden

‘Politici ‘geschokt’ door vele daklozen? Ze hebben het zelf veroorzaakt’

Lees hier meer: https://www.oneworld.nl/lezen/opinie/geschokt-door-stijgende-dakloosheid-dit-zagen-we-al-van-verre-aankomen/

doorDDV

Mooi artikel over beeldvorming in NRC

https://www.nrc.nl/nieuws/2022/10/21/toen-jennifer-dakloos-was-a4145813
doorDDV

Winteropvang

Het parool bericht dat Amsterdam 400 plekken creëert, we mogen hopen snel, blijvend en liever nog meer.

doorMarc Harens

Wil jij helpen met de postuitgifte?

Zou jij graag een bijdrage willen leveren zodat mensen weer een bestaan op kunnen bouwen? Zet je dan minimaal een ochtend of middag per week in bij de postuitgifte aan dak- en thuislozen.

Op het moment dat je dakloos bent, is een briefadres een basisbehoefte. Zonder adres kan je je onder andere niet inschrijven als woningzoekende, geen identiteitsbewijs aanvragen, geen bankrekening openen en zelfs bij veel instanties geen hulp krijgen. Een briefadres is dus een eerste stap om het leven weer op orde te krijgen.
Wij verzorgen een briefadres voor de mensen die overal worden afgewezen en telkens tussen de wal en het schip vallen. Na de inschrijving kunnen we hen ook verder helpen. Bijvoorbeeld met het oplossen van de problemen of de juiste route wijzen om een gewenst bestaan op te bouwen. Daarnaast geven we de overheid en andere instanties gevraagd en ongevraagd advies om processen te verbeteren en misstanden aan de kaak te stellen.

Voor het team van het briefadres zoeken we nieuwe vrijwilligers, die zich 1, 2 of 3 dagdelen in willen zetten om post uit te geven aan de daklozen die het op komen halen. Het is niet ingewikkeld werk en erg dankbaar.

De mogelijke werktijden zijn:
maandagochtend 9:00 tot 12:30 uur,
maandagmiddag 13:00 tot 15:30 uur,
woensdagmiddag 15:00 tot 18:00 uur,
donderdagochtend 9:00 tot 12:30 uur of
donderdagmiddag 13:00 tot 15:30 uur.
Kies uit de bovenstaande dagdelen degene die het best past (of meerdere natuurlijk)

Naast dat je hiermee een grote bijdrage levert aan het verbeteren van de leefsituatie van de Amsterdamse daklozen, bieden wij ook een vrijwilligers vergoeding en onkosten vergoeding. Tevens kijken we welke ambities iemand heeft of welk groeipad iemand wenst. Zonder hier beloftes over te doen, zullen we altijd kijken hoe we iemand daarin kunnen ondersteunen binnen onze eigen organisatie of via ons netwerk in Amsterdam.

Klinkt dit interessant? Stuur dan een mail naar ja@dedaklozenvakbond.nl en wij nemen contact op.

Ervaring met dakloosheid is uiteraard een pré.

doorDDV

Verkiezingen

Op 22 november 2023 vinden de nieuwe verkiezingen voor de Tweede Kamer plaats. Met spijt moeten we (belangenbehartigers voor daklozen) constateren dat eerdere regelingen er niet in geslaagd zijn om het probleem van dakloosheid effectief aan te pakken. Nu nemen we het initiatief om te verzekeren dat de aanpak van dakloosheid een prominente plek krijgt in zo veel mogelijk partijprogramma’s.

Dit is de reden dat wij de afgelopen week een brief verstuurde aan verschillende verkiezingsprogrammacommissies. In deze brief benadrukken we de dringende noodzaak om dakloosheid aan te pakken, namens een brede vertegenwoordiging van onafhankelijke belangenorganisaties die zich inzetten voor dak- en thuisloze mensen in Nederland.