Categorie Archief Geen categorie

doorDDV

Ook de daklozenopvang keert weer terug naar het ‘oude normaal’

Dit artikel van Joline Cramer van Argos verdiend alle aandacht, klik hier door naar hun site of lees de tekst hier.

Tijdens de lockdown vingen gemeenten dak- en thuislozen ruimhartig op. Nu die noodopvang dicht is, moeten mensen weer vechten om schaarse opvangplekken. En vallen gemeenten terug op een controversieel selectiebeleid.

In Amsterdam is buiten slapen gratis. Tenzij je een agent of handhaver treft. Dan kan een nachtje slapen onder een boom 159 euro kosten, zegt sociaal juridisch dienstverlener Jolijn van Tongeren cynisch. In een knalrood piccolopak met gouden knopen deelt ze folders uit aan passerende mensen. ‘So… English?’, vraagt ze aan een man met een donkere baard en zwarte jas. De man antwoordt: ‘Yes.’ Of hij weet dat de Amsterdamse noodopvang sluit? Dat weet de man wel. ‘I already live under a tree.’

Het is maandag 31 mei. In het Amsterdamse Vondelpark voert de Straatalliantie – een samenwerkingsverband van De Daklozenvakbond, de Belangenvereniging Druggebruikers MDHG en Bureau Straatjurist – actie tegen de sluiting van de noodopvang. Onder de noemer ‘Hotel Buitenlucht’ begeleiden hulpverleners in piccolo kleren belangstellenden naar hun ‘kamer’ in de bosjes, onder een brug of boom.

Voor dak- en thuislozen kan het contrast niet groter. Tijdens de lange lockdown riep het Rijk gemeenten op om iedereen die erom vroeg een slaapplek te geven. In Amsterdam werden veel daklozen opgevangen in hostels en hotels, vertelt Van Tongeren. Het gaat om ruim tweehonderd mensen. Die staan sinds 2 juni op straat. Ze wijst naar een gebouw in de verte. ‘Hier in het Stayokay-hostel zitten ook nog een hoop mensen, ik geloof nu negentig, in kamers waarvoor deze mensen ongeveer 450 euro per maand betalen. Dat zal ook stoppen nu het toerisme weer aantrekt.’

Van Tongeren en haar collega Willemijn de Nooijer van Bureau Straatjurist geven juridische ondersteuning aan dak- en thuislozen in Amsterdam. Nu de noodopvang stopt, vallen gemeenten terug op hun oude procedures. Dat betekent dat ze selectief zijn in wie ze opvangen, zeker in de grote steden.

Van Tongeren noemt als voorbeeld de voorwaarden die de gemeente Amsterdam stelt aan het krijgen van hulp. Mensen die niet aan die eisen voldoen, vallen buiten de boot. In de praktijk worden dak- en thuislozen zonder psychiatrische- of verslavingsproblematiek vrijwel per definitie ‘zelfredzaam’ verklaard, legt Van Tongeren uit: ‘Dat betekent dat iemand die geen netwerk heeft, buiten slaapt en schulden heeft, eigenlijk al heel snel door de gemeente wordt weggestuurd. Zoek het maar uit.’

Zelfredzaam

Ook Joris Sprakel van Fischer Advocaten ziet al jarenlang dat mensen uit de opvang worden geweerd, omdat ze niet aan toegangseisen voldoen. Ze komen bijvoorbeeld niet uit de regio of zijn volgens de gemeente nog goed genoeg in staat om hun eigen boontjes te doppen. Op dit moment staat hij een moeder van drie kinderen bij. ‘Ze was haar baan verloren vanwege Brexit en kwam terug naar de stad waar ze zelf zestien jaar woonde en haar moeder en broer nog steeds.’ Sprakel zorgde voor een plek in de crisisopvang. Daar zitten de moeder en haar kinderen – de oudste is acht, de middelste drie en een baby geboren in de opvang – al bijna twee jaar. Op dit moment slapen ze in een kamer in een soort easyHotel, zonder uitzicht op een vervolgtraject: begeleid wonen bijvoorbeeld. Zowel het maatschappelijk werk als een organisatie die gezinnen met problemen ondersteunt, vinden dat de vrouw niet zelfredzaam is. Toch krijgt het gezin geen langdurig opvangtraject van de gemeente. ‘Hun conclusie is: ze is zelfredzaam.

luister ook Brief aan de informateur: meer woningen nodig voor dak- en thuislozen. Gemeenten bouwen nog steeds onvoldoende woonplekken voor dak- en thuislozen, terwijl het Rijk daarvoor wel miljoenen uittrok. Dat blijkt uit een rondgang van ‘boegbeelden’ Bert Frings en Leen van Dijke langs gemeentes en woningbouwcorporaties. Zij werden aangesteld door Paul Blokhuis, nadat hij afgelopen jaar 200 miljoen euro vrijmaakte om het aantal dak- en thuislozen tegen te gaan.

Het toegangsbeleid is de afgelopen jaren meermaals ter discussie gesteld. Bijna tien jaar geleden, in 2012, diende Sprakel namens FEANTSA – de Europese koepel voor maatschappelijke opvangorganisaties – een klacht in bij het Europees Comité voor Sociale Rechten. Dat ziet erop toe of lidstaten rechten naleven die in het Europees Sociaal Handvest staan, een verdrag waarin onder meer het recht op huisvesting en stakingsrecht zijn vastgelegd.

Een veelgebruikt argument om mensen opvang te weigeren was ‘regiobinding’. Om in aanmerking te komen voor opvang, moesten dak- en thuislozen bijvoorbeeld aantonen dat ze in de afgelopen twee of drie jaar ingeschreven stonden bij de gemeenten waar ze voor hulp aanklopten. De klacht ging er onder meer over dat Nederland mensen buitensluit door dit toelatingscriterium te stellen. Het Europees Comité maakte daar korte metten mee, vertelt Sprakel. ‘Dat besliste in feite: je moet eigenlijk alleen maar kijken naar nood. Is iemand daadwerkelijk dakloos op dit moment: ja of nee? Als het antwoord daarop ‘ja’ is dan moet je opvang bieden. Vervolgens kun je eventueel kijken of iemand ergens anders beter geholpen kan worden.’

Bovenwettelijke eisen

Dat gemeenten desondanks toch ‘bovenwettelijke’ eisen stellen aan de opvang van dak- en thuislozen is hulpverleners al jaren een doorn in het oog. Tussen 2013 en 2018 verschenen maar liefst vier Trimbos-onderzoeken naar de toegankelijkheid van de opvang, waaruit telkens bleek dat gemeenten eisen stellen die niet in de wet staan, zoals regiobinding. In de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 staat namelijk niet dat iemand in een bepaalde plaats gewoond moet hebben om in aanmerking te komen voor opvang. Integendeel, zoals het ministerie telkens weer benadrukt: ‘De gedachte achter deze wettelijke bepaling is dat het voor mensen in nood niet moet uitmaken bij welke gemeente zij aankloppen; in alle gevallen moet de veilige opvang worden geborgd. De aangesproken gemeente regelt waar nodig een opvangplaats (in de eigen gemeente of bij een andere gemeente).’

Een nieuw convenant met ‘model beleidregels’ moest voor eens en voor altijd duidelijkheid scheppen. Het grootste deel van de 43 centrumgemeenten – die verantwoordelijk zijn voor de aanpak van dakloosheid in hun regio – heeft dat pakket aan afspraken ook getekend. Echter, uit onderzoek van accountants- en adviesorganisatie KPMG eind vorig jaar bleek dat slechts 29 centrumgemeenten dat beleid daadwerkelijk hebben ingevoerd.

Amsterdam tekende het convenant niet. Verantwoordelijk wethouder Simone Kukenheim zegt wel achter de ‘intentie en uitgangspunten’ te staan, maar alle mensen die zich melden direct opvangen en perspectief bieden, kan zij niet waarmaken.

Kukenheim benadrukt dat als iemand ‘super kwetsbaar is en in crisis’, ze natuurlijk voor een opvangplek zorgt. Voor mensen die geen zorg nodig hebben, beschikt Amsterdam over zogeheten ‘passantenpensions’: speciale plekken voor mensen die enkel een dak boven hun hoofd missen. ‘Dat soort voorzieningen zijn heel belangrijk om te voorkomen dat mensen uiteindelijk echt in de maatschappelijke opvang terechtkomen.’

Maar ruimhartiger opvangen dan nu reeds gebeurt, is volgens Kukenheim niet mogelijk. Volgens de wethouder maakten de afgelopen periode bijna zeshonderd mensen gebruik van de coronanoodopvang. ‘Ik geloof dat de andere steden nog niet eens de helft hadden. Dat is de schaal waar we het over hebben.’ Kukenheim signaleert een ‘trek naar de grote stad’. ‘Dat is niet erg en dat kunnen we ook aan, maar niet in de mate waarop we dat nu zien gebeuren.’

Momenteel staan 1198 mensen op de wachtlijst voor een maatschappelijk opvangtraject in Amsterdam. Die mensen moeten uiteindelijk allemaal gehuisvest worden. Door de krapte op de woningmarkt en het grote tekort aan sociale huurwoningen in Amsterdam lukt dat nauwelijks, benadrukt de wethouder. ‘Onze woningmarkt is heel ontoegankelijk. Zeker voor mensen die hier niks hebben opgebouwd.’ Daarom onderzoekt de gemeente of iemand wel het beste af is in Amsterdam, als uit een eerste toetsing is gebleken dat opvang inderdaad noodzakelijk is. Kukenheim: ‘Het is slimmer om maatschappelijke opvang te organiseren daar waar jij bijvoorbeeld al je netwerk hebt en waar de woningmarkt er anders uitziet. Dan heb je veel meer perspectief.’

Moeizaam

Toch gaat de toegangsprocedure volgens de Amsterdamse straatjuristen niet altijd zo zorgvuldig. Regelmatig ontvangen zij klachten van mensen die bij de gemeente een aanvraag doen voor opvang, maar worden weggestuurd na een blik op hun geregistreerde woongeschiedenis. ‘Wij krijgen geregeld te horen dat iemand die zich voor opvang meldt het niet eens lukt om een volledige screening te krijgen. Dit kan bijvoorbeeld iemand zijn die nog ingeschreven staat in een andere gemeente, maar daar niet meer verblijft.’

Als mensen wel recht op maatschappelijke opvang hebben, maar daar in Amsterdam geen toegang toe krijgen, moet de gemeente in ieder geval zorgen voor hulp in een andere gemeente. Dat heet een ‘warme overdracht’. Maar ook dat gebeurt vaak niet, zeggen de straatjuristen. ‘Gemeenten stemmen onderling niet of nauwelijks met elkaar af en gezamenlijke verantwoordelijkheid is ver te zoeken. Daar is door, bijvoorbeeld Bureau Straatjurist, echt bemiddeling voor nodig. Mensen, ook gezinnen, zijn helaas de dupe van deze werkwijze.’

Wethouder Kukenheim erkent dat de samenwerking met andere gemeenten stroef verloopt. Zij zou graag zien dat gemeenten een ‘gezamenlijke verantwoordelijkheid’ krijgen voor de opvang van dak- en thuislozen met ruimte voor maatwerk. Zo pleit Amsterdam al jarenlang voor het in de wet opnemen van het woonplaatsbeginsel. Dat houdt in dat de gemeente waar een dak- of thuisloze het laatst heeft gewoond, verantwoordelijk is voor opvang en het begeleiden naar huisvesting. Volgens Kukenheim is het nu moeilijk om überhaupt het gesprek met andere gemeenten aan te gaan over waar iemand het beste geholpen kan worden. ‘Veel gemeenten kijken toch: deze persoon heeft zich niet bij mij gemeld, dus is niet mijn probleem.’

Lees ook Gemeenten kunnen aanwas daklozen ‘niet meer behappen’. Niet eerder vrijgegeven gemeentelijke opgaven over dak- en thuislozen lezen als een brandbrief. Woningnood is de motor achter toenemende dakloosheid, waar ook steeds meer jongeren aan ten prooi vallen.

Het verhaal klinkt Esmé Wiegman van branchevereniging voor maatschappelijke opvang Valente bekend in de oren. ‘Mensen worden van het kastje naar de muur gestuurd. Ik hoor het vanuit de maatschappelijke opvang, maar ook vanuit de vrouwenopvang. Het is geen incident.’ Volgens Wiegman houden gemeentes zich al jaren niet aan de wet door toegangseisen aan de opvang voor dak- en thuislozen te stellen en bij weigering niet aan de ‘warme overdracht’ te voldoen. ‘In de wet staat bijvoorbeeld niet dat u de laatste drie jaar in Amsterdam moet hebben gewoond. Dit soort eisen zijn in strijd met de wet. De laatste vijf staatssecretarissen bevestigen dat.’

Wiegman begrijpt dat gemeenten, zeker grote zoals Amsterdam, veel op zich afkrijgen. ‘Het bedrag dat gemeenten voor maatschappelijke opvang krijgen, is de laatste tien jaar niet verhoogd. Maar dat is een ander gesprek en staat los van de plicht om mensen opvang te bieden.’ Gevraagd naar een oplossing voor dit hardnekkige probleem, zegt Wiegman: ‘Als mensen massaal naar de rechter stappen, kan die het uitleggen.’

Ontstoken voet

Terug naar ‘Hotel Buitenlucht’ in het Amsterdamse Vondelpark. Van Tongeren van Bureau Straatjurist vertelt dat mensen nu gemiddeld 2,5 tot 3 jaar op een plek in de maatschappelijke opvang wachten. ‘Ondertussen slaap je buiten.’

Net nog zag Van Tongeren een man in het Vondelpark. ‘Hij zat op een bankje, zag er onverzorgd uit en had een fles rode wijn in zijn hand. Van een collega hoorde ik dat hij een heel ontstoken voet heeft. We zijn echt bang dat hij niet haalt als hij buiten blijft slapen. Dan denk ik: waarom zit deze man niet binnen?’

Buitengesloten

Buitengesloten Het aantal dakloze jongeren is sinds 2009 meer dan verdrievoudigd. In diezelfde periode regende het ambitieuze plannen om zwerfjongeren van straat te krijgen. Er gaat dus iets mis, maar wat precies? Ook de daklozenopvang keert weer terug naar het ‘oude normaal’ Tijdens de lockdown vingen gemeenten dak- en thuislozen ruimhartig op. Nu die noodopvang dicht is, moeten mensen weer vechten om schaarse opvangplekken. En vallen gemeenten terug op een controversieel selectiebeleid. ‘Pas wet aan om dakloosheid te voorkomen’ Directeuren uit het sociaal domein mengen zich in de discussie over de kostendelersnorm. Volgens Divosa is een wetswijzing noodzakelijk om dakloosheid onder jongeren te voorkomen. ‘Het is een gigantisch probleem dat er zoveel dak- en thuislozen zijn en dat dit aantal maar blijft stijgen.’

alles over dit onderzoek meer

doorDDV

Wonen in een verlaten kantoor, oplossing voor daklozen?

Koffi in zijn tijdelijke woonruimte, het voormalige kantoor van Vluchtelingenwerk Nederland Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant
Koffi in zijn tijdelijke woonruimte, het voormalige kantoor van Vluchtelingenwerk Nederland Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Volkskrant Noël van Bemmel11 mei 2021, 18:03

In Amstelveen wonen ‘economisch daklozen’ – een snel groeiende groep in Nederland – in een leeg kantoor. Als de proef slaagt, komt er een landelijk vervolg. Er is wifi, een kookplaatje, en douchen kan in een omgebouwde wc naast de lift. Een verademing. ‘Het is heel rustig hier.’ Noël van Bemmel11 mei 2021, 18:03

De vloerbedekking is oranje, de TL-lampen onbarmhartig en de keuken een los kookplaatje op de gang; maar toch is de 32-jarige Koffi uit Ivoorkust superblij met zijn nieuwe woning. In een verlaten kantoorpand in Amstelveen, ingeklemd tussen de regiokantoren van Canon en Mitsubishi, komt de dakloze Koffi bij van een jarenlange tocht langs tijdelijke opvangplekken. Amstelveen loopt voorop in een landelijk experiment waarbij leegstaande kantoorpanden tijdelijk worden ingezet om iets te doen aan het groeiende leger van economisch daklozen in Nederland.

Zoals Koffi die als 17-jarige naar Nederland kwam, omdat zijn vader ‘problemen had met rebellen’. Hij werkte als krantenbezorger, volgde een mbo-opleiding horeca en vond een kamer tussen de vele studenten in Amstelveen. ‘Totdat mijn verblijfsvergunning werd ingetrokken omdat Ivoorkust veilig zou zijn. Alles viel weg: werk, opleiding, huis’, vertelt hij met zachte stem in zijn ruime kamer. Koffi belandde in de Bed, Bad, Brood-opvang en zag zijn leven tot stilstand komen. ‘Overdag wachtte ik in een park totdat ik om 4 uur weer naar binnen mocht om te douchen en te eten. Het was heel triest.’

Spaargeld

De Regenboog Groep, een stichting die al 45 jaar begeleiding biedt aan daklozen en diverse inloophuizen runt, schoof Koffi naar voren voor een experiment met leegstaande kantoorgebouwen. Daar is opeens geld voor, omdat staatssecretaris Blokhuis (Welzijn) afgelopen jaar 200 miljoen euro uittrok om dak- en thuislozen te helpen. Koffi kwam in aanmerking, omdat het een rustige klant is die inmiddels weer een verblijfsvergunning en een bijstandsuitkering heeft (lang verhaal). Sinds twee weken woont hij – ironisch genoeg – in kamer 201 van het voormalige kantoor van Vluchtelingenwerk Nederland: ruim (zes bij acht meter), warm (20 graden) en zakelijk (systeemplafonds, kabelgoten). Douchen kan in een omgebouwde wc naast de lift.

Het verlaten kantoorpand in Amstelveen waar daklozen een tijdelijke woning hebben. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant
Het verlaten kantoorpand in Amstelveen waar daklozen een tijdelijke woning hebben.Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Verderop in het gebouw woont nog een 21-jarige Amstelvener die de ruzies thuis niet meer aankon, een 38-jarige veteraan die bij verschillende vrienden op de bank sliep en een 45-jarige vrouw die door corona haar baan verloor in het buitenland en terugkeerde met lege handen. Zij betalen ieder 290 euro per maand voor hun kamer; inclusief gas, elektra, water, internet en een gezamenlijke wasmachine. Dat typeert economisch daklozen: velen hebben nog een baan, of spaargeld, maar kunnen een huurwoning in de vrije sector (vanaf 1000 euro per maand) niet betalen. De wachttijd voor een sociale huurwoning in Amstelveen bedraagt momenteel 17 jaar.

‘Dit kan dus echt iedereen gebeuren’, zegt projectmanager Juul Gemmeke van De Regenboog Groep. ‘Je verliest je baan, je gaat scheiden, en opeens heb je geen huis meer.’ Het aantal daklozen in Nederland verdubbelde afgelopen tien jaar tot 40 duizend personen, blijkt uit CBS onderzoek uit 2018. Een groot deel daarvan is economisch dakloos. Het werkelijke cijfer ligt hoger, vermoedt Gemmeke, omdat veel mensen zich schamen aan te kloppen voor hulp. ‘Die slapen eerst in hun auto of op de bank bij vrienden.’

Landelijk platform

Leegstaande kantoorgebouwen zijn volgens haar een welkome optie. ‘Afgelopen jaar meldden zich 1100 economische daklozen bij De Regenboog in Amsterdam. We hebben er slechts 250 kunnen helpen, waarvan de helft in hotels die binnenkort weer overstappen op toeristen.’ Sommige Amsterdammers nemen tijdelijk een economisch dakloze in huis, voor pas gescheiden ouders zijn er sinds kort woongroepen (Parentshouses). ‘We zijn naarstig op zoek naar mensen die ruimte over hebben’, benadrukt de projectleider.

Je vraagt je af waarom niemand eerder naar lege kantoren heeft gekeken. De Regenboog Groep stelt eerder wel mailings te hebben verstuurd naar eigenaren, maar dat leverde weinig respons op. Wat nu anders is: adviesbureau Deloitte benadert op verzoek van de overheid de sector en bouwt een landelijk platform op (platformwoonplek.nl).

Volgens consultant Sven Bertens van JLL Vastgoedadvies staat 4,5 miljoen vierkante meter kantoorruimte leeg in Nederland. Dat is ongeveer 8,5 procent van alle kantoorruimte, berekent hij. ‘Dat klinkt veel, maar 5 jaar geleden was dat nog 13 procent. Veel lege kantoren zijn al getransformeerd tot hotels of woningen.’ Bertens schat dat 5 procent leegstand nodig is voor een soepele marktwerking. ‘Er moet wel wat te kiezen blijven.’ Hij waarschuwt dat niet alle lege meters bruikbaar zijn voor tijdelijke bewoning. ‘Vaak staat alleen een verdieping of een vleugel leeg. Daar kun je niet zomaar daklozen in zetten.’

Het kantoor met spiegelramen in Amstelveen is eigendom van vastgoedinvesteerder Maarssen Groep die zich specialiseert in herontwikkeling van gebouwen. Die wil dit gebouw slopen voor woningbouw, maar leeg laten mag niet in Nederland (Leegstandwet). Dus verhuurt leegstandbeheerder Ad Hoc sommige ruimtes. ‘Dan moet je wel een opzegtermijn van 1 maand accepteren’, zegt accountmanager Niels Muller. In de praktijk zijn de bewoners volgens hem vaak studenten. ‘Er wonen veertien mensen in dit gebouw, waaronder vijf daklozen die door De Regenboog zijn geselecteerd.’

Netjes

Muller waarschuwt dat je lege kantoren niet kunt volproppen met bewoners. ‘Een bezoekende ambtenaar merkte meteen op dat veel kamers nog leeg staan.’ Amstelveen zoekt woonruimte voor 50 tot 150 economisch daklozen. ‘Ik heb uitgelegd dat de muren in kantoorgebouwen flinterdun zijn. Daarom laat ik altijd een ruimte tussen bewoners leeg.’ Hoe meer bewoners, stelt Muller, hoe meer gedoe tussen mensen, hoe hoger de kosten om de boel netjes te houden en hoe groter de kans op klachten uit de buurt. Ook Gemmeke van De Regenboog waarschuwt: ‘Het is wel de bedoeling dat onze klanten hier een jaar tot rust kunnen komen.’

Leegstandbeheerder Muller waagt zich desgevraagd aan een schatting: ‘Ik verwacht dat meer vastgoedeigenaren bereid zullen zijn iets te doen voor economisch daklozen. Dat is iets duurder dan antikraak vanwege de wifi, wasmachine en ingebouwde douches, maar daar staat tegenover dat veel investeerders best bereid zijn om maatschappelijk te ondernemen.’ Daar komt bij, stelt hij, dat vastgoedeigenaren gebaat zijn met een goede relatie met de gemeente. ‘Als de sector 200 panden geschikt maakt voor gemiddeld 7 daklozen, heb je toch weer 1400 man tijdelijk onder dak.’

‘Het is heel rustig hier’, zegt Koffi die zijn hele kantoorverdieping deelt met twee andere daklozen. Een groot verschil met overvolle opvanghuizen met stapelbedden elders in de stad. Hij wijst naar een stapel gele Jumbotassen naast de deur. ‘Ik wacht alleen nog op een klerenkast.’ Hij mag een jaar blijven en zijn begeleiders hopen dat hij ondertussen een baan vindt en een eigen woning. ‘Ik wil weer gaan werken en voor mijn kinderen zorgen.’

doorDDV

Gezocht projectleider (24-32 uur) voor Amsterdam

De Straatalliantie zoekt:

Projectleider (24-32 uur) voor Amsterdam

De MDHG, Bureau straatjurist en de Daklozenvakbond werken alle drie met dak- en thuislozen en weten hen met onafhankelijke cli?ntenondersteuning in hun levenspad te ondersteunen. Wij zijn ontstaan vanuit passie en werken met mensen met een bewogen leven. De organisaties willen dat er voldoende, kwalitatief hoogwaardige cli?ntondersteuning voor alle dak- en thuislozen in Amsterdam is en zijn daarom in de Straatalliantie een samenwerkingsverband aangegaan. Voor dit samenwerkingsproject zoeken we een duizendpoot die in staat is om ons samen vooruit te brengen en de Straatalliantie goed weet te positioneren. Ook weet je een onderzoek naar onze werkwijzen zo aan te sturen dat de uniekheid en de gezamenlijkheid goed op papier komt te staan.

Ben jij een onafhankelijk denker en heb je kennis met het positioneren van organisaties en samenwerkingsverbanden? Heb jij affiniteit met dak- en thuislozen, weet je te werken met gemeenten en sociale organisaties en heb je een goede pen, laat dan van je horen.

?

Wie wij zijn

Wij zijn de Straatalliantie, een samenwerking tussen de MDHG, De Daklozenvakbond en Bureau straatjurist. Drie kleurrijke organisaties die zich al langer hard maken voor dak- en thuislozen in Amsterdam. Tot enkele jaren geleden werkten we wel samen, maar hadden we de krachten nog niet gebundeld. Daar zijn we in 2018 mee begonnen, wat resulteerde in een convenant in 2019. Hieruit is de Straatalliantie ontstaan. We werken net samen en er is nog veel te ontdekken. Op onze websites kan je verder ontdekken wie we zijn.

 

Waar wij voor staan

Onafhankelijke cli?ntondersteuning en (collectieve) belangenbehartiging hebben een belangrijke toegevoegde waarde voor de positie van dak- en thuislozen. Wij maken hen weerbaarder, vergroten hun wereld en dragen er zorg voor dat ze hun rechten weten te realiseren. Cli?ntondersteuning leidt tot een sterkere positie, zorgt voor een betere hulpvraag en sneller en beter herstel. Wij ondersteunen, bieden een vangnet en zorgen voor oplossingen in de gaten in de ketens. Door middel van collectieve belangenbehartiging ondersteunen we dak- en thuislozen om zelf structurele problemen aan te kaarten of we kaarten deze zelf aan.

Ons doel

Het realiseren van voldoende kwalitatief hoogwaardige cli?ntondersteuning voor alle dak- en thuislozen in Amsterdam.

?

Wat wij verwachten van jouw projectleiding

Als projectleider aan jou de taak om de samenwerking op het gebied van onafhankelijke cli?ntondersteuning, inclusief, waar relevant, collectieve belangenbehartiging, binnen de Straatalliantie te verdiepen en te verankeren. Jij ziet kansen, mogelijkheden en talenten. Weet ons te sturen en te begeleiden op het gezamenlijke pad. En tegelijkertijd heb je zicht op de uniekheid van elke organisatie. Deze uniekheid dient behouden te blijven, ook binnen de Straatalliantie. Waar mogelijk versterkt deze uniekheid de Straatalliantie. Je weet de stip op de horizon vorm te geven vanuit onze afzonderlijke ambities.

Jouw werkzaamheden richten zich concreet op:

 • In kaart brengen van de behoefte aan cli?ntondersteuning bij dak- en thuislozen in Amsterdam;
 • In kaart brengen van behoeften, verwachtingen, knelpunten en mogelijkheden m.b.t. samenwerking in de Straatalliantie;
 • Inzichtelijk maken van werkprocessen van cli?ntondersteuning en (collectieve) belangenbehartiging bij de drie organisaties van de Straatalliantie;
 • In kaart brengen van mogelijkheden voor betere afstemming, samenwerking en overdraagbaarheid van werkprocessen;
 • Aandragen van goed onderbouwde scenario?s voor verdere ontwikkeling van de Straatalliantie;
 • In kaart brengen van behoeften en verwachtingen van andere zorg- en welzijnsorganisaties in de stad m.b.t. het werk van de Straatalliantie.

Deze werkzaamheden dragen bij aan het doel: het realiseren van voldoende kwalitatief hoogwaardige cli?ntondersteuning voor alle dak- en thuislozen in Amsterdam. We verwachten dat je in alle werkzaamheden dit doel voor ogen houdt.

?

Onderzoek

Parallel gaat er een onderzoeksteam aan de slag die de specifieke behoefte aan cli?ntondersteuning van en aan daklozen in kaart brengt. Jij zorgt voor afstemming tussen het onderzoek en jouw eigen onderzoek binnen de Straatalliantie.

Zelf voer jij het stakeholderonderzoek uit, door bij de drie organisaties mee te lopen, sleutelfiguren te interviewen en werksessies te organiseren.

?

Als duizendpoot

 • Werk en denk je minimaal op hbo-niveau;
 • Heb je aantoonbare kennis en ervaring met organisatie- en netwerkontwikkeling;
 • Ben je resultaatgericht met een gestructureerde werkwijze;
 • Heb je politiek en bestuurlijk inzicht en ervaring in een bestuurlijk complexe omgeving;
 • Heb je affiniteit met het werk op dak- en thuisloosheid, belangenbehartiging en cli?ntondersteuning;
 • Ben je communicatief sterk en beheerst de Nederlandse taal uitstekend in woord en geschrift;
 • Weet je je bevindingen duidelijk op te schrijven en keuzes aan de organisaties helder voor te leggen;
 • Ben je een verbinder. Je weet mensen direct en menselijk aan te spreken en kunt omgaan met verschillende belangen, organisatieculturen en mensen met verschillende opvattingen;
 • Beschik je over overtuigingskracht, probleemoplossend en analytisch vermogen;
 • Ben je flexibel qua beschikbaarheid (je kunt ook avonden en weekenden werken als het nodig is).

 

Wat bieden wij?

 • Een vergoeding van maximaal 80 euro per actief ingezet uur;
 • Een uitdagende, zelfstandige rol in een dynamische omgeving met leuke collega?s;
 • Aansturing door een stuurgroep en verantwoording aan het bestuur van de drie organisaties.

?

Overtuigd? Solliciteer!

Solliciteer v??r maandag 24 februari door een mail met je CV en motivatiebrief te sturen naar Leonie Brendel, [email protected]. Houd, als je overtuigd bent dat wij je gaan uitnodigen, alvast donderdag 27 februari vrij voor de eerste selectiegesprekken.

De procedure bestaat uit twee gespreksrondes en een afrondend gesprek. Je ontvangt zo snel mogelijk na de sluitingsdatum een terugkoppeling op jouw sollicitatie.

?

Toch eerst nog een vraag?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Dennis Lahey via telefoonnummer: 06-19860716

 

 

doorDDV

Straatalliantie zoekt duizendpoot, vacature projectleider

Vacature Projectleider (24-32 uur) voor Amsterdam

We zoeken een duizendpoot. Iemand die in staat is om drie onafhankelijke organisaties samen vooruit te brengen. Hen goed weet te positioneren. Ook weet je een onderzoek naar onze werkwijzen zo aan te sturen dat de uniekheid en de gezamenlijkheid goed op papier komt te staan.

Wij werken alle drie met dak- en thuislozen en weten hen door middel van onafhankelijke cli?ntenondersteuning bij verschillende knelpunten in hun levenspad te ondersteunen. Wij zijn ontstaan vanuit passie en werken met mensen met een bewogen leven.

Ben jij een onafhankelijk denker en heb je kennis van het positioneren van organisaties? Heb jij affiniteit met dak- en thuislozen en weet je te werken met gemeenten en sociale organisaties? Laat dan van je horen!

?

Wie wij zijn

Wij zijn de Straatalliantie, een samenwerking tussen de Belangenvereniging Druggebruikers MDHG, De Daklozenvakbond en Bureau straatjurist. Drie kleurrijke organisaties die zich hard maken voor Dak- en thuislozen in Amsterdam. Al enkele jaren werken we samen, maar door de oprichting van de Straatalliantie willen we deze samenwerking structureler neerzetten om onafhankelijke cli?ntondersteuning breder in te zetten. Daarbij maken we gebruik van de diverse expertises van onze organisaties. De eerste stappen hiervoor zijn in 2018 gezet, ??wat resulteerde in een convenant in 2019. Met andere woorden: we werken pas net samen en er is nog veel te ontdekken. Op onze websites kan je verder ontdekken wie we zijn.

?

Waar wij voor staan

Onafhankelijke cli?ntondersteuning en belangenbehartiging hebben een belangrijke toegevoegde waarde voor de positie van dak- en thuislozen. Wij proberen op een zo laagdrempelig mogelijke manier de weg te wijzen in het grote web van hulpverlening, instanties en wet- en regelgeving. Cli?ntondersteuning leidt tot een sterkere positie, zorgt voor een betere en duidelijkere hulpvraag en sneller en beter herstel. Deze vorm van ondersteuning is voor iedereen, ongeacht of zij al in traject zitten of juist tussen wal en schip vallen. ?Cli?ntondersteuning biedt mensen de mogelijkheid om steun te krijgen als zij niet voor reguliere hulpverleningstrajecten in aanmerking komen. Wij ondersteunen, bieden een vangnet en kijken samen met de dak- of thuisloze naar oplossingen voor de gaten in de ketens.

?

Onze doelen

Ons hoofddoel is voldoende kwalitatieve onafhankelijke cli?ntondersteuning voor alle dak- en thuislozen in Amsterdam. Dit willen w bereiken door het realiseren van Het Daklozenkantoor, een plek van waaruit we gezamenlijk cli?ntondersteuning aanbieden.

?

Wat wij verwachten van jouw projectleiding

Als projectleider aan jou de taak om de samenwerking te verdiepen en te verankeren. Jij ziet kansen, mogelijkheden en talenten. Je weet ons te sturen en te begeleiden op het gezamenlijke pad naar verdere ontwikkeling van de Straatalliantie. Tegelijkertijd heb je zicht op de uniekheid van elke organisatie, zodat deze niet opgaan/stuk gaan in de gezamenlijkheid. Je weet de stip aan de horizon vorm te geven vanuit onze afzonderlijke ambities.

 • Je maakt de werkprocessen inzichtelijk en draagt er zorg voor dat deze op elkaar worden afgestemd.
 • Je zorgt voor ontwikkeling van gezamenlijke diensten (bijv. een gezamenlijke website, flyers) en een gezamenlijke uitstraling naar buiten toe.
 • Je brengt de wensen, verwachtingen, knelpunten en mogelijkheden in beeld m.b.t. de samenwerking en de komst van een gezamenlijk daklozenkantoor. Als blijkt dat Het Daklozenkantoor een logische stap is, zorg je voor de realisatie hiervan.
 • Je blijft op de hoogte van ontwikkelingen van cli?ntondersteuning binnen Amsterdam en ziet kansen en bedreigingen.
 • Je lobbyt voor de Straatalliantie naar bestuur, politiek en zorgorganisaties.
 • Je bent verantwoordelijk voor het budget en kasbeheer.

 

Onze visies kunnen sterk uiteenlopen, maar jij weet ons tot een vruchtbare samenwerking te brengen. Jij hebt daar de ervaring voor in huis om dit met expertise en humor vorm te geven.

?

Onderzoek

Parallel gaat er een onderzoeksteam aan de slag die de specifieke behoefte aan onafhankelijke cli?ntondersteuning van en aan dak- en thuislozen in kaart brengt. Ook gaan zij aan de slag met het in beeld brengen van de behoeften aan Het Daklozenkantoor. Jij zorgt ervoor dat zij de juiste zaken onderzoeken op een effectieve wijze. Zelf voer jij het stakeholderonderzoek uit, door bij de drie organisaties mee te lopen, sleutelfiguren te interviewen en werksessies te organiseren.

 

Als duizendpoot

 • Je werkt en denkt op minimaal hbo-niveau;
 • Je beschikt over leidinggevende capaciteiten en hebt projectmanagement vaardigheden;
 • Je bent resultaatgericht met een gestructureerde werkwijze;
 • Je hebt politiek en bestuurlijk inzicht en ervaring in een bestuurlijk complexe omgeving;
 • Je bent communicatief sterk en beheerst de Nederlandse taal uitstekend in woord en geschrift;
 • Je bent ?straight? en weet mensen direct en menselijk aan te spreken. Je staat sterk in je schoenen en kan omgaan met belangentegenstellingen;
 • Je beschikt over overtuigingskracht en probleemoplossend vermogen;
 • Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden;
 • Je bent innovatief en kunt dit aantonen;
 • Je bent flexibel beschikbaarheid (je kunt ook avonden en weekenden werken als het nodig is);
 • Ervaring in de zorg en met acquisitie van panden is een pre;
 • Je bent enthousiast en energiek!

 

Wat bieden wij?

 • Een vergoeding van maximaal 80 euro per actief ingezet uur.
 • Een uitdagende, zelfstandige rol in een dynamische omgeving met leuke collega?s.
 • Aansturing door een stuurgroep en verantwoording aan het bestuur van de drie organisaties.

 

Overtuigd? Solliciteer!

Solliciteer v??r dinsdag 1 oktober 2019 door een mail te sturen naar [email protected] met je CV en motivatiebrief. Houd, als je overtuigd bent dat wij je gaan uitnodigen, alvast vrijdag 4 oktober vrij voor selectiegesprekken.

De procedure bestaat uit twee gespreksrondes en een afrondend gesprek. Je ontvangt zo snel mogelijk na de sluitingsdatum een terugkoppeling op jouw sollicitatie.

 

Toch eerst nog een vraag?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Dennis Lahey via telefoonnummer: 06-19860716

 

 

 

doorDDV

Gezocht gemotiveerde zelfstandige collega

Voor ons cli?ntenspreekuur zoeken we een gemotiveerde zelfstandige collega, met potentie om door te groeien naar co?rdinator. De werkzaamheden beginnen met 1 ? 1,5 dag spreekuur en zullen uitbreiden naar 2 ? 3 dagen per week.

Weet jij wat het is om onafhankelijke cli?ntenondersteuning te geven. Mensen te ondersteunen en weer in hun kracht te zetten. Weet jij de weg te vinden in overheidsland om hen te ondersteunen om hun leven weer meer op orde te krijgen. Hier lees je meer over de functie en de resultaatgebieden. Heb je ervaring met (het werken met) dakloosheid, laat dan van je horen en mail ons je motivatie en je CV.

doorDDV

Zomersluiting

Zoals elk jaar zijn we ook dit jaar in de zomer enkele weken gesloten. Dit jaar is de zomersluiting tot 18 augustus 2019. We hebben geen spreekuur en u kunt ook geen post ophalen of een postadres verkrijgen.

We wensen iedereen een goede zomer toe.