Categorie Archief beleid

doorDDV

Ethos telling

Voor het eerst in Nederland is een nieuwe methode toegepast om het aantal dak- en thuislozen te tellen. Deze telling, uitgevoerd in Brabant, geeft volgens onderzoekers een betrouwbaarder beeld van de omvang van dakloosheid.

Voor het eerst in Nederland is een nieuwe methode toegepast om het aantal dak- en thuislozen te tellen. De Ethos-telling, een initiatief van Kansfonds en Hogeschool Utrecht. Het werd uitgevoerd in Noordoost Brabant en geeft volgens onderzoekers en ook volgens ons een betrouwbaarder beeld dan de cijfers van het CBS. Een scherp beeld van dakloosheid is hard nodig voor gemeenten om inwoners in de knel te kunnen helpen.

In de regio rond Den Bosch en Oss hebben 96 organisaties op één dag het aantal daklozen geïnventariseerd. Daarbij gaat het niet alleen om opvanginstellingen, maar ook om organisaties die dakloze mensen ‘in beeld’ hebben, zoals buurtteams, wijkagenten, maatschappelijk werk, jeugdhulpverlening, woningcorporaties en ziekenhuizen. De resultaten werden vorige week donderdag gepresenteerd. Er werden 1.500 daklozen geteld. Onder hen zijn liefst 346 minderjarigen (23 procent) – veelal kinderen die met één ouder (of twee ouders) thuisloos zijn. Ook werden 38 dakloze 65-plussers geïnventariseerd, de oudste is 86 jaar.

Het CBS telt alleen daklozen tussen de 18 en 65 jaar die een bijstandsuitkering ontvangen en voorkomen in het register van dakloze mensen. Andere groepen, zoals mensen zonder verblijfsvergunning, worden door het statistiekbureau buiten beschouwing gelaten.

De groep daklozen in de regio blijkt zeer divers te zijn. Onder de volwassenen komen 54 nationaliteiten voor en is bijna een derde vrouw. ‘De meerderheid leeft niet op straat of in de opvang voor dakloze mensen, maar bij vrienden, familie, in een auto, garage of stacaravan’, aldus de onderzoekers. De Ethos telling geeft ook meer inzicht in de leefsituaties van daklozen op lokaal niveau: hoeveel vrouwen verblijven uit noodzaak op een camping of hoeveel jongeren slapen bij wisselende bekenden op de bank?

De onderzoekers benadrukken dat met deze methode veel meer groepen die anders ‘onzichtbaar blijven in de cijfers’ worden meegeteld. Maar ze erkennen ook dat er altijd mensen zijn die niet in beeld komen, bijvoorbeeld omdat ze bewust onder de radar willen blijven.

Ze hebben de ambitie om de nieuwe daklozentelling in heel Nederland uit te voeren. Voor de tweede Ethos telling, die komend voorjaar zal plaatsvinden, hebben zich inmiddels 55 gemeenten in zes regio’s aangemeld. Waaronder ook Amsterdam.

doorDDV

Handhaving en dakloosheid

De handhavers van Amsterdam en niet alleen in Amsterdam hebben geen eenvoudige opdracht. Soms moeten zij handhaven in situaties, waarin ze zelf wellicht andere keuzes zouden willen maken. 

Handhaven betekent immers de wet uitvoeren, mensen gelijk behandelen en tegelijkertijd rekening houden met hun specifieke situaties, zonder dat er willekeur ontstaat. Nou ja, het leest het al, niets eenvoudigs aan.

Zo was er recent een situatie in Amsterdam, waarbij reflectie achteraf de handhaver deed hem beseffen dat hij wellicht ook anders had kunnen reageren.

Wat heel mooi is, dat het inzicht resulteerde in positieve acties. Zoals het uitreiken van verschillende broodjes en fruit aan mensen in portieken zonder vaste verblijfplaats. Iets om trots op te zijn, daarom heeft Patric hem namens ons bedankt.

Hier zie je Karim Sijbesma de gulle geven samen met Patric bij de uitreiking van het bedankje.

doorDDV

Welke toeslag?

Hier vind je de tool van Geldfit.nl op welke toeslag je recht hebt.

doorDDV

Collectieve belangenbehartiging bij dakloosheid

Jan de Vries deed onderzoek naar de collectieve belangenbehartiging op (dreigende) dakloosheid in Nederland. Jan zijn motivatie komt voornamelijk voort uit de ernstige mensenrechtenproblemen. Groeiende dakloosheid is daar eentje van.

Jan schrijft: ‘dat dit een ernstig mensenrechtenprobleem is, leken beleidsmakers, maar ook veel mensen in maatschappelijke organisaties zich niet te realiseren. Deels kan dat verklaard worden door het gebrek aan kennis en bewustzijn over mensenrechten. Deels ook, zeker bij beleidsmakers, door het idee dat ernstige mensenrechtenproblemen niet zouden kunnen voorkomen in een welvarend democratisch land als Nederland’.

Collectieve belangenbehartiging is volgens Jan een tweede issue. Nederland is een veilig, democratisch land, met een functionerende rechtstaat, daarbinnen kunnen organisaties veilig en vaak in gesprek met de overheid. Echter onduidelijk is wat deze toegang opleverde qua verandering. Er leek nauwelijks iets fundamenteels te veranderen in het gevoel van urgentie om de problematiek aan te pakken. De problematiek verergerde vooral.

Het is lastig voor organisaties om verandering teweeg te brengen op zo’n sociale problematiek. Halen zij wel alles uit de ruimte die ze hebben en hun potentieel om invloed uit te oefenen en verandering in gang te zetten. Wat kunnen de organisaties doen aan deze belemmeringen?

Het resultaat van zijn onderzoek is hier te lezen.

doorDDV

Corona

De Daklozenvakbond zorgt in deze tijd van Corona voor haar cliënten, vrijwilligers en medewerkers. Om elkaar te beschermen nemen wij maatregelen, om het directe contact te vermijden. Juist jullie onze cliënten behoren vaak tot een kwetsbare groep waar we nadrukkelijk rekening mee willen houden.

  • Onze afspraken proberen we zoveel mogelijk via de telefoon 06-23871850 of online te doen. Zo beperken we het risico voor iedereen.

Voor de post uitgifte van mensen met een briefadres hebben we een werkwijze ontwikkelt, waardoor we zo lang als mogelijk open blijven. We werken daarom als volgt:

  • Iedereen komt een voor een binnen.
  • We geven de post aan. Zo is het mogelijk fysiek contact te minimaliseren. We doen dit door de ruimte van de post-uitgifte dicht te maken door een tafel in de deuropening te zetten.
  • Bezoekers tekenen niet meer zelf voor ontvangst van de post. Wij maken een notitie in de handtekeningenlijst.
  • Na ontvangst verlaat je het pand.

Let op!
Zijn er mensen aanwezig die hoesten, niezen, keelpijn hebben dan verzoeken we hen vriendelijk om het pand te verlaten. Dat is ook in hun eigen belang. Ben je zelf verkouden moet je hoesten, niezen of heb je keelpijn kom dan niet langs maar bel. Dan brengen we je op de hoogte van je post en noteren we je bericht.

 

We doen dit zolang de landelijke maatregelen gelden.

We wensen iedereen een goede gezondheid toe!

Het team van de daklozenvakbond

doorDDV

Briefadres

Omdat we het van belang vinden dan cliënten onafhankelijke ondersteuning krijgen is Stichting Briefadres opgericht. Hier kun je terecht voor een BRP briefadres.

Als Daklozenvakbond werken we nauw samen met de Stichting briefadres, zodat dak- en thuislozen goed terecht komen.

Stichting briefadres is door Basisinformatie van de Gemeente Amsterdam bevoegd een briefadres te verstrekken aan specifieke thuis- en daklozen. BRP betekent Basis Registratie Personen.

Het verkrijgen van een BRP briefadres is verbonden aan regels. Je kunt ze hier lezen en wij kunnen het u ook vertellen als u langskomt op ons spreekuur.