CBS schat minder dakloze mensen in Nederland, maar meer daklozen bekend bij opvanginstanties?

doorDDV

CBS schat minder dakloze mensen in Nederland, maar meer daklozen bekend bij opvanginstanties?

Het aantal dakloze mensen is voor het derde jaar op rij gedaald, schat het CBS in. De groep daklozen die bekend is bij instanties en gebruik maken van de dag- en nachtopvang is wel groter geworden, volgens het statistiekbureau. Is dat raar, jazeker tot je ontdekt welke mensen het CBS telt en vooral welke ze niet tellen.

Het CBS telt het aantal mensen dat bekend is in de registers van tijdelijke opvang en de reclassering bij elkaar op. Daarnaast schat zij de omvang van de groep die hier niet in voorkomt, maar ook geen vaste verblijfplek heeft. Daar gaat de telling mis. Ze telt alleen het aantal daklozen tussen 18 en 65 jaar oud en mensen die in administratieve bronnen zouden kunnen voorkomen. Uitgeprocedeerde asielzoekers worden niet meegenomen in de schatting, arbeidsmigranten wel.

In 2022 waren er volgens de schattingen van het CBS bijna 27.000 mensen dakloos, tegenover 32.000 het jaar ervoor. Tussen 2009 en 2018 steeg de groep dakloze mensen nog van 18.000 naar 39.000. Onder daklozen verstaat het CBS mensen die buiten slapen, bij vrienden of familie, in een tijdelijke opvang of op plekken als een auto, kraakpanden of vakantiewoningen.

De conclusies gaan dan ook over een deel van de populatie en zijn de samenstelling van de groep dakloze mensen bleef de afgelopen jaren nagenoeg gelijk. Wel is het aandeel mannen iets gedaald ten opzichte van 2020, van 84 naar 81 procent. Ook het aandeel jonge daklozen (18 tot 27 jaar) daalde licht. Ongeveer 40 procent van de dakloze mensen zijn niet in Nederland geboren, van hen is veruit de grootste groep buiten Europa geboren.

Over de auteur

DDV administrator