Urgent woningzoekenden

doorDDV

Urgent woningzoekenden

In Finland spreekt men niet meer over ‘dak- en thuislozen’, maar over ‘urgent woningzoekenden. In Sociale vraagstukken een verhelderend artikel van Marc Räkers.

Marc was bij de conferentie van de Straatalliantie en ik sprak hem kort over urgente woningzoekenden. Je hoort het steeds vaker. Men spreek over urgent woningzoekenden in plaats van Dakloze mensen. De vraag is dan, is dit semantiek of is er ook echt iets anders in de uitvoering?

Het antwoord is volmondig ja in Finland. Overal in Europa neemt het aantal dak- en thuislozen toe, behalve in Finland. Eind vorig jaar waren er nog 3.686 dakloze mensen, binnen enkele jaren is de verwachting op nul uit te komen. Bijvoorbeeld Helsinki telt nog 500, waar ze in de jaren tachtig nog 20.000 had. In Amsterdam leven in 2023 naar schatting 17.000 mensen op straat en het aantal groeit.

De Finnen zien wonen als een mensenrecht. Of je het nu betalen kan of niet. Daarom hebben ze in het beleid wonen en zorg sinds 2008 gescheiden. Elke Fin heeft recht op fatsoenlijke zelfstandige huisvesting. Housing first. Elke Fin kan een klein appartement met eigen sleutel, huurcontract en bijbehorende huurrechten toegewezen krijgen. Waar nodig met begeleiding of ondersteuning. Ze betalen huur, maar alleen een percentage van wat ze kunnen betalen. Er zijn woonadviseurs om te zorgen dat iedereen kan wonen.

Een ander voordeel. Je hulpverlener is niet ook je huisbaas, dat is bij ons overwegend nog wel de standaard. Hoe lukt ze dat?

Gemeenten zijn verplicht om 30 procent sociale huisvesting op te nemen in hun plannen voor nieuwe wijken. Het succes zit in het langetermijndenken. Door het hebben van een veilige thuisbasis kunnen mensen gemakkelijker opkrabbelen, een baan krijgen en waar nodig hulp en ondersteuning. De overlast is overal afgenomen. De statistieken bevestigen het succes sinds de invoering hebben 4 op de 5 voorheen dakloze mensen een stabiel leven opgebouwd. Een enorme sociale winst.

Een landelijke overheidsorganisatie van het ministerie van Milieu genoemd ARA, Housing Finance & Development Centre of Finland, financiert de uitvoering van infrastructuur en nieuwe wijken en buurten in alle Finse gemeenten. Ze is partner, ontwikkelaar en vernieuwer van woningen die duurzaam, kwalitatief hoogwaardig en betaalbaar zijn. Grote organisaties, zoals Y-Foundation zorgen voor de realisatie en wat blijkt het is nog eens goedkoper ook.

Wat meer de wooncomplexen hebben regelmatig prijzen gekregen voor de architectuur.

Zoveel successen dat is Iets om als overheid je eens goed op te oriënteren!

https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2316383-finland-lijkt-een-paradijs-voor-daklozen-maar-is-het-dat-ook
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/finland-is-het-enige-land-in-europa-waar-het-aantal-thuis-en-daklozen-daalt-het-geheim-elke-dakloze-kan-een-eigen-woning-krijgen~bee29715

Over de auteur

DDV administrator

Geef een reactie