Verkiezingen

doorDDV

Verkiezingen

Op 22 november 2023 vinden de nieuwe verkiezingen voor de Tweede Kamer plaats. Met spijt moeten we (belangenbehartigers voor daklozen) constateren dat eerdere regelingen er niet in geslaagd zijn om het probleem van dakloosheid effectief aan te pakken. Nu nemen we het initiatief om te verzekeren dat de aanpak van dakloosheid een prominente plek krijgt in zo veel mogelijk partijprogramma’s.

Dit is de reden dat wij de afgelopen week een brief verstuurde aan verschillende verkiezingsprogrammacommissies. In deze brief benadrukken we de dringende noodzaak om dakloosheid aan te pakken, namens een brede vertegenwoordiging van onafhankelijke belangenorganisaties die zich inzetten voor dak- en thuisloze mensen in Nederland.

Over de auteur

DDV administrator