Aanscherpen urgentiecriteria zal tot meer dakloosheid leiden

doorDDV

Aanscherpen urgentiecriteria zal tot meer dakloosheid leiden

Amsterdam, 6 december 2021

PERSBERICHT: AANSCHERPEN URGENTIECRITERIA ZAL TOT MEER DAKLOOSHEID LEIDEN

Het aanscherpen van de criteria voor een urgentieverklaring voor een woning in Amsterdam zal leiden tot meer dakloosheid. Dat schrijft de Straatalliantie in een open brief aan wethouder Jakob Wedemeijer. “U geeft aan hier slechter door te slapen, maar dat doet u echter wel in uw eigen huis, op uw eigen bed.”

Met de open brief wil de Straatalliantie, het samenwerkingsverband van de Daklozenvakbond, Bureau Straatjurist en de Belangenvereniging Druggebruikers MDHG, haar zorgen en ongenoegen uiten over de beslissing van de gemeente Amsterdam om de nadere regels urgenties bij de Huisvestingsverordening aan te scherpen. Het aanscherpen van de regels voor urgentieverklaringen, doorgaans bedoeld voor mensen in kwetsbare situaties, zal hoogstwaarschijnlijk leiden tot een toename van dakloosheid en/of het risico op dakloosheid en/of situaties van (zeer) onveilige huisvesting. Dit is een extreme schending van het recht op huisvesting.

De maatregel zal onherroepelijk leiden tot meer dakloosheid, verhoogd risico op dakloosheid en/of instandhouding van onveilige woonsituaties. Zo komen daklozen die zijn gaan inwonen bij een ander huishouden, zijn gaan onderhuren  of met een tijdelijk huurcontract hebben ingestemd, niet langer in aanmerking komen voor urgentie. In de praktijk betekent het dat mensen moeten kiezen tussen een lange termijn oplossing (via een urgentie in aanmerking komen voor een woning) en een korte termijn oplossing (onderhuur, ergens gaan inwonen etc). Het bestraft mensen voor het zelf zoeken van tijdelijke oplossingen voor acute problemen, iets waartoe de gemeente zegt mensen te willen stimuleren.

Het aanscherpen van de urgentiecriteria wordt op woensdag 15 december in de commissievergadering Wonen en Bouwen van de Amsterdamse gemeenteraad besproken.

Over de auteur

DDV administrator