Pleidooi belangenbehartigers

doorDDV

Pleidooi belangenbehartigers

De Tweede Kamer debatteert op 9 november 2021 met demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis over maatschappelijke opvang. Het Straatconsulaat pleit in een gezamenlijke brief met de Straatalliantie Amsterdam,  het Basisberaad Rotterdam en de Achterkant Utrecht om de huidige programma’s die dakloosheid aanpakken, ook in 2022 voort te zetten. Ook vragen we de Tweede Kamer om hervorming van het woonbeleid en een effectief armoedebeleid. Dit zijn domeinen die niet onder de verantwoordelijkheid van de staatssecretaris vallen maar wel alles te maken hebben met een structurele oplossing voor dakloosheid. Andere vragen betreffen effectieve monitoring en de positie van zogenaamde ‘niet-rechthebbende’ dakloze mensen, zoals arbeidsmigranten. We signaleren een toename op straat van mensen die uitgesloten zijn van opvang. Hoe langer deze mensen op straat moeten overleven hoe kleiner de kans om weer uit die situatie te geraken. “Vang deze mensen op en bied ze hulp”, is het pleidooi.

Over de auteur

DDV administrator