Groeiboek

doorDDV

Groeiboek

De buurtteams zijn momenteel alweer 9 maanden het eerste aanspreekpunt voor alle (dreigend) dak- en thuislozen. Zij werden onderdeel van het beleidsprogramma ‘een nieuwe start’ dat vanaf 1 april 2021 in werking is getreden. Het idee hierachter is dat steeds meer Amsterdammers de weg zullen vinden naar de buurtteams voor betere en laagdrempelige ondersteuning. Als Straatalliantie omarmen we deze gedachte. We zijn voorstander van laagdrempelige ondersteuning. 

In de afgelopen maanden hebben wij, de Straatalliantie, casussen verzameld en gebundeld in een Groeiboek. Dit hebben wij gedaan om knel- en verbeterpunten inzichtelijk te maken. Via deze weg willen wij jullie op de hoogte stellen van het Groeiboek. Het Groeiboek hebben wij uitgewerkt via casussen en aanbevelingen. 

Met dit boek hopen wij op betere aansluiting van de buurtteams op de doelgroep (dreigend) dak- en thuislozen

Over de auteur

DDV administrator