Collectieve belangenbehartiging bij dakloosheid

doorDDV

Collectieve belangenbehartiging bij dakloosheid

Jan de Vries deed onderzoek naar de collectieve belangenbehartiging op (dreigende) dakloosheid in Nederland. Jan zijn motivatie komt voornamelijk voort uit de ernstige mensenrechtenproblemen. Groeiende dakloosheid is daar eentje van.

Jan schrijft: ‘dat dit een ernstig mensenrechtenprobleem is, leken beleidsmakers, maar ook veel mensen in maatschappelijke organisaties zich niet te realiseren. Deels kan dat verklaard worden door het gebrek aan kennis en bewustzijn over mensenrechten. Deels ook, zeker bij beleidsmakers, door het idee dat ernstige mensenrechtenproblemen niet zouden kunnen voorkomen in een welvarend democratisch land als Nederland’.

Collectieve belangenbehartiging is volgens Jan een tweede issue. Nederland is een veilig, democratisch land, met een functionerende rechtstaat, daarbinnen kunnen organisaties veilig en vaak in gesprek met de overheid. Echter onduidelijk is wat deze toegang opleverde qua verandering. Er leek nauwelijks iets fundamenteels te veranderen in het gevoel van urgentie om de problematiek aan te pakken. De problematiek verergerde vooral.

Het is lastig voor organisaties om verandering teweeg te brengen op zo’n sociale problematiek. Halen zij wel alles uit de ruimte die ze hebben en hun potentieel om invloed uit te oefenen en verandering in gang te zetten. Wat kunnen de organisaties doen aan deze belemmeringen?

Het resultaat van zijn onderzoek is hier te lezen.

Over de auteur

DDV administrator