Oproep opvangcentra: plaats dak- en thuislozen in hotels

doorDDV

Oproep opvangcentra: plaats dak- en thuislozen in hotels

Het Rijk en gemeenten moeten dak- en thuislozen opvangen in hotels om verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk tegen te gaan. Die oproep doet Valente, de brancheorganisatie voor maatschappelijke opvang, aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Directeur Esmé Wiegman van Valente bevestigt tegenover NRC dat er gesprekken plaatsvinden met het ministerie van VWS.

Met de oproep steunt Valente een pleidooi van de Straatalliantie in Amsterdam, een bundeling van belangenbehartigers voor dak- en thuislozen. Die schreef vrijdag in een brief aan het Amsterdamse stadsbestuur om Frankrijk en Gent te volgen, die daklozen in leegstaande hotels huisvesten: „De vrees is dat het virus genadeloos zal toeslaan bij deze groep kwetsbare burgers.” Ook Londen heeft inmiddels driehonderd hotelkamers geregeld voor dak- en thuislozen.

De zorg voor dak- en thuislozen ligt bij gemeenten. Uit een inventarisatie van NRC onder tien grote gemeenten in Nederland blijkt dat alle gevraagde gemeenten hun zorg voor dak- en thuislozen afgelopen week hebben aangepast: opvangcentra worden verkleind en overal komen isolatie- en quarantaineplekken. Van grootschalige dagelijkse opvang is in Nederland echter geen sprake.

Nederland telde in 2018 bijna 40.000 daklozen, volgens cijfers van het CBS. Dat is een verdubbeling ten opzichte van tien jaar eerder, toen Nederland bijna 18.000 daklozen kende.

Over de auteur

DDV administrator