Steeds meer daklozen in Europa

doorDDV

Steeds meer daklozen in Europa

Het aantal daklozen in Europa groeit de laatste jaren explosief. Ook in landen met goede sociale voorzieningen, zoals Nederland, neemt het aantal toe.

Dat schrijft?Trouw op basis van een onderzoek van?de Europese daklozenorganisatie Feantsa.

De directeur van de organisatie,?Freek Spinnewijn, zegt in de krant dat het opvallend is dat het aantal daklozen ook toeneemt in landen als?Nederland, Duitsland en?Denemarken. Die landen hebben een goed socialezekerheidsstelsel om mensen te helpen voordat ze dakloos worden.

Een van de oorzaken is volgens Spinnewijn dat er flink is bezuinigd op daklozenprogramma’s tijdens de economische crisis. Ook zou er volgens de directeur meer gedaan moeten worden aan herintegratie van daklozen.

In Finland krijgen daklozen voorrang op sociale huurwoningen. Volgens de Finse organisatie achter deze maatregel is het niet eenvoudig om het in andere landen over te nemen. In veel Europese landen is namelijk een huizentekort, waardoor het toewijzen van woningen aan daklozen?lastig wordt.

Over de auteur

DDV administrator

Geef een reactie