Negen op tien daklozen van ‘Housing First’ blijven van straat

doorDDV

Negen op tien daklozen van ‘Housing First’ blijven van straat

Gemiddeld 90 procent van de mensen die in Brussel in een ‘Housing First’-project gestapt zijn, blijven gehuisvest en zijn dus definitief van straat. “De resultaten zijn zeer positief”, besluit Brussels SP.A-parlementslid Hannelore Goeman.

Housing First is een methodiek om daklozen eerst aan een woning te helpen en tegelijk te zorgen voor begeleiding. Het bestaat in Brussel sinds 2015 en de verantwoordelijke ministers binnen de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC), Pascal Smet (SP.A) en Celine Fremault (CDH), hebben het budget verhoogd van 420.0000 euro in 2015 tot 1.420.000 euro in 2018. In totaal zijn nu 100 mensen gehuisvest. De bedoeling is om thuisloosheid structureel aan te pakken.

Momenteel worden vier projecten gesubsidieerd:

  1. Station Huisvesting van de vzw Diogine
  2. Stepforward van Samusocial
  3. vzw Smes (Santa Mentale et Exclusion Sociale) en
  4. vzw Straat Verplegers

“Smes richt zich op mensen met verschillende problemen, dikwijls een verslaving gecombineerd met depressies of een andere psycho-sociale problematiek. 33 mensen kregen huisvesting, 94% heeft nog altijd een vaste huisvesting. Ze hebben een echte thuis en krijgen professionele hulp. Dat zijn structurele oplossingen”, zegt Goeman.

Station Huisvesting begeleidt 17 daklozen in de metro met een dubbele diagnose. 94 procent behoudt zijn huisvesting en er zijn gemiddeld 6 interventies per maand per huurder. Van de vier individuele contracten is er een teruggekeerd naar de straat.

Stepforward begeleidde 24 daklozen van 18 tot 25 jaar met een dubbele diagnose verslaving/geestelijke gezondheid, of die minder getroffen zijn door deze problematiek, maar in een structurele breuk zitten. Twee jongeren hebben hun woning verlaten. Tien jongeren staan nog op de wachtlijst. De vzw Straat Verplegers volgde in totaal 35 patiënten, onder wie twee sterfgevallen, met een dubbele diagnose.

Minister Smet wijst erop dat Housing First de dakloosheid aanpakt op een vernieuwende manier, waarbij met de realiteit van het Brussels gewest rekening gehouden wordt. “De vier projecten stellen verschillende benaderingen voor ten aanzien van een divers publiek. Dat is wat de Housing First-projecten sterk maakt in onze gewest”.

Op lange termijn is het doel om de thuisloosheid in het Brussels gewest te verminderen met deze projecten. “Nu we de noodopvang voor daklozen wettelijk geregeld hebben, moeten we vooruitkijken en zoeken naar blijvende oplossingen voor thuisloosheid. De bedoeling van elk daklozenbeleid moet zijn om mensen opnieuw aansluiting te laten vinden bij de maatschappij. Uit deze resultaten blijkt dat Housing First werkt, ook in Brussel. En dat is logisch: je kunt maar een leven opbouwen als je een dak boven je hoofd hebt”, besluit Hannelore Goeman.

Over de auteur

DDV administrator